Kysymys kameravalvonnasta

Kalle kysyi: Terve, Tiedustelisin onko minulla oikeus laittaa kamera kuvaamaan omia autoja parkkipaikalla? Asun rivitalossa ja olen huomannut epäilyttävää toimintaa autojeni ympärilla ja jälkiä autossakin on ilkivallasta. Nyt haluaisinkin mustaa valkoisella että voinko rauhassa kuvata omaa parkkialuettani ennalta ehkäistakseni ilkivaltaa/selvittää ilkivallan tekijä kuvaamastani materiaalista. Kiitos kysymyksestä! Riippuen hieman parkkipaikan sijainnista ja siitä millä kiinteistöllä se …

Kysymys kameravalvonnasta Lue lisää…

Kysymys mökkikaupan peruuttamisesta

Jaana kysyi: ”Voiko mökkikaupan perua jos on tekstiviestillä luvannut myydä mökkinsä henkilölle x hänen tarjoamaansa hintaan. Kauppakirjoja ei ole tehty vielä.” Kysymyksestä ei selviä tarkemmin onko myynnin kohteena kiinteistön vai määräalan kauppa. Tässä vastauksessa oletetaan, että kyseessä on kiinteistön kauppa. Kun puhutaan kiinteistön kaupasta, on sitä säätelevä laki maakaari. Maakaaren mukaan esisopimus kiinteistön kaupasta tulee …

Kysymys mökkikaupan peruuttamisesta Lue lisää…

Velkajärjestelyhakemus

Sisarsivultamme https://velkajarjestelyyn.fi/index.html saat apua, kun tarvitset apua velkajärjestelyhakemukseen liittyvissä tilanteissa. Kyseessä on yksityinen palvelu, joka hakee sinulle nopeasti ja tehokkaasti yksityishenkilön velkajärjestelyä.  Jos saat oikeusapua, joka on hyvin yleistä ylivelkaantuneiden tapauksessa, https://velkajarjestelyyn.fi/index.html avustaa sinua, jopa ilmaiseksi. Heidän huippuammattitaitoiset lakimiehet laativat velkajärjestelyhakemuksen alusta loppuun saakka. Palvelun kautta sinulla on mahdollisuus päästä velkajärjestelyyn huomattavasti nopeammin kuin kunnallisen talous- ja velkaneuvonnan kautta. …

Velkajärjestelyhakemus Lue lisää…

Oikeusapu – ilmaista lakiapua

Lakipuhelimen lakimiesten lakiartikkeleita.  ​​Oikeusapu tarkoittaa, että yksityishenkilönä voit saada lakimiehen avustamaan sinua, jolloin valtio maksaa kulut kokonaan tai osittain. Oikeusapua voi saada mihin tahansa oikeudelliseen asiaan. Moniin vakuutuksiin, esimerkiksi kotivakuutukseen, sisältyy oikeusturvavakuutus, jolloin omavastuuosuutta vastaan voit käyttää lakimiehen palveluja vakuutusyhtiön maksaessa lakimiehen palkkiot. Linkistä voit alustavasti arvoida, voidaanko oikeusapu myöntää sinulle:https://asiointi.oikeus.fi/web/asiointi/koelaskelma Siinä tapauksessa, että koelaskelma näyttää …

Oikeusapu – ilmaista lakiapua Lue lisää…

Onko minun mahdollista saada tulevalta ex-mieheltäni elatusapua?

Onko minun mahdollista saada tulevalta ex-mieheltäni elatusapua? Olen hoitanut 8 ja 13 vuotiaita lapsiamme kotona yhteensä 13 vuoden ajan ja hoitanut kotia. Töissä en ole ollut 13 vuoteen. Nyt meille on tulossa miehen kanssa ero ja en tiedä miten tulen pärjäämään lasten kanssa taloudellisesti. Lakipuhelin vastaa: Kiitos lakipuhelimelle esitetystä kysymyksestä. Puoliso voi hakea puolisoltaan elatusapua …

Onko minun mahdollista saada tulevalta ex-mieheltäni elatusapua? Lue lisää…

KKO ja itsekriminointisuoja parkkipaikalla

Onko se totta, kun oli puhetta oikeuden päätöksen jälkeen että voi törmäillä muiden autoihin miten huvittaa? Lakipuhelin vastaa: Kiitos lakipuhelimelle esitetystä kysymyksestä. Kysymyksellä ilmeisesti viitataan korkeimman oikeuden jokunen vuosi sitten antamaan päätökseen koskien itsekriminointisuojaa ja kolaria parkkipaikalla. KKO linjasi, että jos törmääjä olisi jättänyt yhteystietonsa tai muuten ilmaissut törmänneensä toiseen autoon, olisi hän samalla ilmiantanut …

KKO ja itsekriminointisuoja parkkipaikalla Lue lisää…

Käytetyn asunnon kauppa

Lakipuhelimen lakimiesten lakiartikkeleita.   Käytetyn asunnon kauppa  Käytetyn asunnon kauppaa koskevat säännökset löytyvät asuntokauppalain 6 luvussa. Asunto-osakekauppa ei ole määrämuotoinen oikeustoimi kuten kiinteistön kauppa. Tämä tarkoittaa, että kauppaa ei tarvitse vahvistaa kaupanvahvistajalla. Käytetty asunto on kyseessä silloin, kun asunto myydään käytettynä tai kun muu kuin elinkeinonharjoittaja, esimerkiksi kuluttaja, myy asunnon otettavaksi käyttöön ensimmäistä kertaa uudisrakentamisen tai …

Käytetyn asunnon kauppa Lue lisää…

Mikä on velkajärjestely?

Lakipuhelimen lakimiesten lakiartikkeleita. Maksukyvyttömän yksityishenkilön (velallisen) taloudellisen tilanteen korjaamiseksi voi tuomioistuin määrätä hänen velkojaan koskevista järjestelyistä (velkajärjestely) ja vahvistaa hänelle hänen maksukykyään vastaavan maksuohjelman. Velkajärjestely sekä takaus- ja vakuusvastuun järjestely voidaan myöntää henkilölle, jonka pääintressien keskus on Suomessa. Maksukyvyttömyydellä tarkoitetaan sitä, että velallinen muuten kuin tilapäisesti on kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Velkajärjestelyn piiriin kuuluvalla velalla tarkoitetaan kaikkia …

Mikä on velkajärjestely? Lue lisää…

Velkajärjestelyn aloittaminen

Lakipuhelimen lakimiesten lakiartikkeleita. Velkajärjestelyn aloittaminen Velkajärjestely voidaan myöntää velalliselle, joka on maksukyvytön, jos maksukyvyttömyyden pääasiallisena syynä on velallisen maksukyvyn olennainen heikentyminen sairauden, työkyvyttömyyden, työttömyyden tai muun olosuhteiden muutoksen vuoksi pääasiassa ilman velallisen omaa syytä tai velkajärjestelyyn on muuten painavat perusteet ottaen huomioon velkojen ja niihin liittyvien velvoitteiden määrä suhteessa velallisen maksukykyyn, eikä velallinen kohtuudella kykene parantamaan …

Velkajärjestelyn aloittaminen Lue lisää…

Velallisen maksukyky

Lakipuhelimen lakimiesten lakiartikkeleita.  Velallisen maksukyvyn arviointi Velallisen maksukykyä arvioitaessa on otettava huomioon velallisen varallisuuden rahaksi muuttamisesta saatavat varat, velallisen tulot sekä hänen ansaintamahdollisuutensa ottaen huomioon hänen ikänsä, työkykynsä ja muut olosuhteet, velallisen välttämättömät elinkustannukset, velallisen elatusvelvollisuus; sekä muut velallisen taloudelliseen asemaan vaikuttavat seikat. Velkajärjestelyssä velallisen on käytettävä velkojensa suoritukseksi kaikki ne tulot, joita hän ei tarvitse …

Velallisen maksukyky Lue lisää…