Sähköauton lataus ja taloyhtiön päätöksenteko – osa 2

Sähköauton lataus ja sen haasteet asunto-osakeyhtiössä Vaikka sähköautojen suosio onkin ollut nousussa jo tovin ja niiden suosio tulee joka tapauksessa kasvamaan, nostetaan latauspisteiden asentaminen taloyhtiössä pöydälle usein vasta kun tarve latauspisteelle ilmenee asukkaan kautta. Uudemmissa taloyhtiöissä saatetaan jo rakennusvaiheessa huomioida latauspisteiden vaatima sähköjärjestelmä, mutta useimmat taloyhtiöt ovat vasta suunnittelemassa latauspisteitä. Latauspisteiden asentamisessa on muutamia tärkeitä …

Sähköauton lataus ja taloyhtiön päätöksenteko – osa 2 Lue lisää…

asumishyötykorvaus avoliitto yhteisomistuksen purku

Avoero ja asumiskorvaus

Avoliitot ovat olleet jo vuosia kovassa huudossa, ja ne yleistyvät vain entistä enemmän. Myös avoerojen määrä on nousussa ja silloin on mahdollista vaatia kohtuullista asumishyötykorvausta. Asumishyötykorvaukseen on oikeutettu se puoliso, joka syystä tai toisesta joutuu muuttamaan pois parin yhteisestä kodista. Poismuuttaneen osapuolen täytyy kuitenkin itsenäisesti osata vaatia korvausta sen uhalla, että oikeus korvaukseen lakkaa. Laki …

Avoero ja asumiskorvaus Lue lisää…

sähköauton lataus asunto-osakeyhtiö päätöksenteko

Sähköauton lataus ja taloyhtiön päätöksenteko

Kiinnostus sähköautoja kohtaan on ollut tasaisessa nousussa jo useamman vuoden ajan. Kuluttajien kannalta tilanne näyttää hyvältä; markkinoille tulee jatkuvasti uusia hienompia sekä edullisempia sähköautoja, eikä enää ainoa vaihtoehto olekaan se kallein Tesla. Myös hybridiautot ovat nousseet suosioon. Montaa kuluttajaa kuitenkin askarruttaa vielä yksi seikka, nimittäin mahdollisuus ladata sähköautoa. Monien yritysten ja esimerkiksi kauppakeskuksien parkkihalleista saattaakin …

Sähköauton lataus ja taloyhtiön päätöksenteko Lue lisää…

Takavarikko rikosasiassa – pakkokeinolaki

Pakkokeinolain (PKL) 6 luvun 1 §:n mukaan omaisuutta saadaan määrätä vakuustakavarikkoon sakon, rikokseen perustuvan vahingonkorvauksen tai hyvityksen taikka valtiolle menetettäväksi tuomittavan rahamäärän maksamisen turvaamiseksi. Edellytyksenä vakuustakavarikon määräämiselle on, että omaisuus kuuluu henkilölle, jota on syytä epäillä rikoksesta tai joka voidaan rikoksen johdosta tuomita korvaamaan vahinko tai maksamaan hyvitystä taikka menettämään valtiolle rahamäärä, ja on olemassa …

Takavarikko rikosasiassa – pakkokeinolaki Lue lisää…

Ohjelman vahvistaminen

Saneerausohjelman vahvistamisedellytykset riippuvat ensinnäkin siitä, miten laajan kannatuksen ohjelmaehdotus saa velkojien keskuudessa ja täyttääkö ehdotus vastaan äänestäneiden velkojien asemanosalta laissa asetetut vähimmäisvaatimukset, toiseksi ehdotukseen sisältyvien ennakkoehtojen täyttymisestä ja kolmanneksi siitä, että ohjelman vahvistamiselle ei ole muita YSL:sta ilmeneviä esteitä. Velkojien suhtautumisen mukaan perustilanteet jakautuvat seuraaviin kolmeen vaihtoehtoon (YSL 49 §):• vahvistaminen kaikkien velkojien suostumuksella;• vahvistaminen …

Ohjelman vahvistaminen Lue lisää…

Perusteettoman edun palautus

Perusteettoman edun palautus instituutiona on tarkoitettu joustavaksi tavaksi ratkaista sellaisia kysymyksiä, joihin ei välttämättä sovellu muut velvoiteoikeudelliset vaatimukset kuten vahingonkorvausvaatimukset sekä sopimuksen perusteella esitettävät vaatimukset. Hyötymisen epäasianmukaisuutta saatetaan tarkastella tai tulla tarkastelleeksi jo niin sanottuja normaalisääntöjä (omistus, sopimus, vahingonkorvaus) sovellettaessa. Perusteettoman edun palautuskonstruktio jakaantuu kolmeen osaan: 1) edun syntyminen 2) edun perusteettomuus 3) hyötyminen toisen …

Perusteettoman edun palautus Lue lisää…

Oikeudenkäyntikulut sovintotapauksessa

Vaikka pääasia on ratkaistu sovinnolla, osapuolet voivat saattaa oikeudenkäyntikuluja koskevan kysymyksen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Menettelyn eri vaiheisiin vetoaminen ei estä oikeudenkäyntikuluja koskevan kysymyksen muutoksenhakua ja sen käsittelemistä. Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta koskevassa oikeudenkäymiskaaren 21 luvussa ei ole säännöstä sen varalta, että asianosaiset ovat sopineet asian. Kun itse riitakysymys on ratkaistu sovinnolla, asiassa ei ole olemassa tuomioistuimen ratkaisua eikä …

Oikeudenkäyntikulut sovintotapauksessa Lue lisää…

Yhteisomistuksen purku

Yhteisomistus ja sen purkaminen

Mikä on yhteisomistus? Yhteisomistussuhteesta on kyse silloin, kun kaksi tai useampi omistaa yhdessä esimerkiksi kiinteistön. Kiinteistön yhteisomistukseen saattaa liittyä ongelmia, jotka jokaisen olisi syytä tiedostaa. Nämä ongelmat liittyvät usein siihen, että kuka saa käyttää kiinteistöä minäkin ajankohtana, miten vuorot jaetaan tasapuolisesti sekä myös vastuuseen liittyen esim. korjauskustannuksiin. Yhteisomistussuhteita koskeva laki on nimeltään ’’laki eräistä yhteisomistussuhteista’’. …

Yhteisomistus ja sen purkaminen Lue lisää…

Vahingonkorvaus

Vahingonkorvaus – eri perusteet

Vahingonkorvaustilanteissa on kyseessä joko sopimusperusteinen vahingonkorvausvastuu tai sopimuksenulkoinen vahingonkorvausvastuu. Sopimusperusteisissa vahingonkorvauksissa on yleensä tilanne, jossa ennen vahinkoa on solmittu sopimus osapuolten välille. Esimerkkinä yksinkertainen sopimus tavaran kaupasta, kun henkilö ostaa kirjan. Jos kirja on viallinen, sen ostaja voi vaatia korvausta kaupasta sopimusperusteisesti. Toinen esimerkki on työsopimus työntekijän ja työnantajan välillä. Jos työnantaja ei ole maksanut …

Vahingonkorvaus – eri perusteet Lue lisää…

Autokauppariita

Käytetyn auton virhe – myyjän vastuu

Koska myyjä on vastuussa virheestä? Käytettyjen autojen kauppa on käynyt kovalla vauhdilla viime aikoina, kun koronavirus on tehnyt julkisenliikenteen käytöstä monille vähemmän houkuttelevan vaihtoehdon. Käytettyä autoa ostaessa on kuitenkin syytä olla tarkkana, vaikka myyjänä toimisikin oikea autokauppa. Varsinkin käytetyissä autoissa ilmenevät viat ovat hyvin yleisiä, ja onkin hyvä olla kartalla niin ostajan, kuin myyjän vastuista. …

Käytetyn auton virhe – myyjän vastuu Lue lisää…