Arvonnan järjestäjä

Arvonnan järjestää Lakiasiaintoimisto HP & HP Oy (Laki Helsinki), y-tunnus: 2820412-8.

Arvonnan palkinto

Arvonnan palkintona on ilmainen asianajaminen arvonnanvoittajan oikeudellisessa ongelmassa tai muu vastaava juridinen konsultaatio. Arvontaan voi osallistua yksityishenkilöt ja yritykset.

Mikäli asiakas saa oikeusapua tai hänellä on oikeusturvavakuutus, joka kattaa asianajamisen, tulee tätä hakea asianajamista varten. Mikäli asiakkaalle jää edellä mainituista omavastuu kannettavaksi, luopuu Lakiasiaintoimisto HP & HP Oy tämän vaatimisesta asiakkaalta. Mikäli arvonnanvoittaja ei saa oikeusapua eikä hän saa korvausta oikeusturvavakuutuksesta, ei voittajalta peritä palkkiota asianajamisesta tai juridisesta konsultaatiosta. Mikäli arvonnanvoittaja voittaa tuomioistuimessa ajetun jutun ja vastapuoli määrätään suorittamaan oikeudenkäyntikuluja arvonnanvoittajalle, saa Lakiasiaintoimisto HP & HP Oy laskuttaa tämän määrän arvonnanvoittajalta.

Lakiasiaintoimisto HP & HP Oy ei vastaa mahdollisen vastapuolen tai vastapuolien oikeudenkäyntikuluista eikä muista korvauksista, jotka johtuvat asianajamisesta. Lakiasiaintoimisto HP & HP Oy ei myöskään vastaa viranomaismaksuista tai muista vastaavista maksuista, jotka toimeksiannon suorittamisesta aiheutuu. Tavanomaisista; matkakuluista pääkaupunkiseudulla, tulostuskuluista, toimistokuluista ja muista vastaavista kuluista Lakiasiaintoimisto HP & HP Oy vastaa täysimääräisesti.

Palkinto koskee siis vain Lakiasiaintoimisto HP & HP Oy:n lakimiehen palkkiota, joista arvonnan voittajan ei tarvitse vastata itse.

Toimeksianto voidaan keskeyttää, mikäli asiakas ei riittävällä tavalla edesauta asian selvittämistä tai myöhemmässä vaiheessa tulee ilmi, että asianajamiselle ei ole perusteita tai sen ajaminen olisi vastoin lakia tai hyvän tavan vastaisuutta taikka vastaavaa perustetta, jolla oikeudellinen asiamies on oikeutettu luopumaan toimeksiannosta.

Arvontaan osallistuminen

Arvontaan osallistutaan menemällä www.lakihelsinki.fi ja valitsemalla sieltä kohta arvonta, johon täytetään arvontaan osallistujan henkilökohtaiset tiedot sekä kirjoitetaan maksimissaan A4 pituinen kertomus oikeudellisesta asiasta. Mikäli kertomus ylittää A4 pituuden, varaa Lakiasiaintoimisto HP & HP Oy oikeuden olla lukematta ylimenevää osaa ja tekemällä johtopäätökset asianajamisesta vain A4 pituuden sisältyvän osan perusteella. Mikäli haluatte, voitte tykätä ja jakaa Lakiasiaintoimisto HP & HP Oy:n (Laki Helsinki) Facebook-julkaisusta.

Arvonta suoritetaan siten, että osallistuneista valitaan arpomalla kymmenen tapausta, jotka käydään läpi ja näistä valitaan ne, jotka ovat kertomuksen perusteella sellaisia tapauksia, että niiden ajaminen täyttää hyvän tavan vaatimukset sekä muut lainmukaiset vaatimukset asianajamiselle. Mikäli kyseessä on vain konsultaatio, niin tämä otetaan mukaan arvontaan. Kun kymmenen tapausta on käyty läpi ja niistä on valikoitunut tapaukset, joita voidaan ajaa, suoritetaan näiden välillä uusi arvonta, josta voittaja valitaan.

Mikäli ensimmäiset kymmenen tapausta ei pidä sisällään yhtään ajettavaa tapausta, suoritetaan uusi arvonta edellä mainituilla perusteilla. Tätä jatketaan niin kauan, kunnes tulee tapaus, joka täyttää kelpoisuudet asianajamiselle. 

Mikäli arvontaan osallistutaan vähemmän kuin kymmenen kertaa, otetaan kaikki tapaukset huomioon ja ne kaikki käydään läpi, jonka jälkeen suoritetaan voittajan arvonta.

Arvonta-aika

Arvonta-aika 22.08.2020 – 31.12.2020. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti ensisijaisesti sähköpostilla.

Mikäli voittaja ei ole jättänyt yhteystietojaan tai ne ovat väärät taikka häneen ei saada yhteyttä seitsemän (7) päivän kuluessa, suoritetaan uusi arvonta.

Arvonnan suorittaminen

Arvonta suoritetaan 15.12.2020. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Kampanjaan eivät voi osallistua Lakiasiaintoimisto HP & HP Oy:n henkilökunta. Voittajan ja Lakiasiaintoimisto HP & HP Oy:n kanssa tehdään erillinen toimeksiantosopimus.

Arvontaan osallistunut voi valita haluaako hän, että häneen otetaan yhteyttä asian kartoittamiseksi, vaikka hänen tapauksensa ei tule valituksi. Mikäli osallistuja näin valitsee, ollaan häneen yhteydessä Lakiasiaintoimisto HP & HP Oy:n toimesta. Mikäli osallistuja ei halua yhteydenottoa, tuhotaan hänen osallistumiskaavakkeensa sen jälkeen, kun voittaja on selvillä ja toimeksiantoa on aloitettu hoitamaan.

Järjestäjä pidättää oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen.