Pesänselvittäjän ja pesänjakan esteellisyys

Perintökaaren (PK) 23 luvussa ei ole annettu erityisiä pesänjakajan esteellisyyttä koskevia määräyksiä. Tuomioistuimelle on jätetty laaja harkintavalta. Jos osakkaat ovat yksimielisiä jakajasta, esteellinenkin henkilö voidaan määrätä jakoa suorittamaan. Tällöin jakajana voi olla myös pesän osakas. Mikäli yksikin osakas vastustaa esteellisen henkilön määräämistä, PK 23:4.1:stä ja yleisistä jääviyssäännöksistä seuraa, ettei esteellistä henkilöä, esimerkiksi osakasta tai jonkun …

Pesänselvittäjän ja pesänjakan esteellisyys Lue lisää…