Kuluttajansuoja 1.

Kuluttajansuoja 1.

Kuluttajansuoja – mitä se on? Kulutusyhteiskuntamme perustuu nimensä mukaisesti kuluttamiseen. Yksityishenkilöiden tarpeet ovat kasvaneet varsinkin 2000-luvulla voimakkaasti, ja näihin ovat myös markkinat vastanneet. Nykypäivänä on kuluttajien tarjolla mittaamaton määrä erilaisia hyödykkeitä ja palveluita. Tarjonnan määrä on loputon ja nettishoppailun myötä, on mahdollista tilata tuotteita toiselta puolelta maapalloa silmänräpäyksessä. Kuluttajilla voikin tämän vuoksi olla haasteita saada …

Kuluttajansuoja 1. Lue lisää…

Rahanpesu ja avunanto

Rahanpesu ja avunanto – KKO:2020:98

Rahanpesu ja avunanto Rahanpesulla koitetaan kätkeä rikollista alkuperää oleva omaisuus siten, että omaisuus näyttäisi laillisesti hankitulta. Rikoslain 32 lukuun on määritelty erikseen käsitteet kätkemisrikokselle (1 §) ja rahanpesulle (6§). Rahanpesun tavoitteena on siis yksinkertaisesti välttää laittoman omaisuuden takavarikointi. Rahanpesu on rehottava ongelma EU:n sisällä ja säännöksiä joudutaan lisätä jatkuvasti. Europolin tutkinnan mukaan EU:n vuosittaisesta bruttokansantuotteesta …

Rahanpesu ja avunanto – KKO:2020:98 Lue lisää…

Vuokraoikeuden siirtäminen

Vuokraoikeuden siirtäminen

Vuokraoikeuden siirtäminen – voiko sitä siirtää? Vuokralla asuminen on yleisimpiä asumismuotoja, ja varsinkin suurissa kaupungeissa saattaa sopivan vuokra-asunnon löytäminen tuottaa hankaluuksia. Silloin tällöin saattaakin vuokralaisella herätä seuraava kysymys: Onko minulla vuokralaisena oikeus siirtää vuokraoikeutta toiselle? Vuokraoikeuden siirrolla tarkoitetaan siis sitä, että uusi vuokralainen ottaa vanhan vuokralaisen paikan. Tosin sanoen ’’vanha’’ vuokralainen siirtää ’’uudelle’’ vuokralaiselle vuokraoikeuteen …

Vuokraoikeuden siirtäminen Lue lisää…

Sähköauton lataus ja taloyhtiön päätöksenteko – osa 3

Sähköautojen suosion kasvu sekä EU:n ja Suomen ympäristötavoitteet luovat paineita myös lainsäädännölle. Kesällä 2018 uudistetussa energiatehokkuusdirektiivissä säädetään sähköautojen latauspistepakosta, ja direktiivi edellyttää asuinrakennuksissa, joissa on yli 10 pysäköintipaikkaa, varautumaan latauspisteiden asentamiseen uudisrakentamisessa ja tietynlaisissa laajamittaisissa korjaushankkeissa. Direktiivissä varautumisella tarkoitetaan putkituksen toteuttamista siten, että myöhemmin olisi mahdollista jokaiseen pysäköintipaikkaan toteuttaa latauspiste tarvittavine kaapelointeineen. Hallituksen esityksessä (HE …

Sähköauton lataus ja taloyhtiön päätöksenteko – osa 3 Lue lisää…

Remontointi taloyhtiöissä – päätöksenteko yhtiökokouksessa

Vanhemmissa taloyhtiöissä on usein tarvetta pienelle ja vähän isommallekin remontille. On kuitenkin hyvinkin mahdollista, että osa taloyhtiönasukkaista vastustaa tällaista tarpeellista remonttia. Saatetaan vedota siihen, että onhan täällä asuttu ennenkin ilmaan mitään tarvetta ylimääräiselle remontille tai että uudet asunnon ostajat vain haluavat teettää turhia korjauksia ja parannuksia. Remonttien vastustamista perustellaan usein sillä, että remontin vuoksi vastikkeet …

Remontointi taloyhtiöissä – päätöksenteko yhtiökokouksessa Lue lisää…

Sähköauton lataus ja taloyhtiön päätöksenteko – osa 2

Sähköauton lataus ja sen haasteet asunto-osakeyhtiössä Vaikka sähköautojen suosio onkin ollut nousussa jo tovin ja niiden suosio tulee joka tapauksessa kasvamaan, nostetaan latauspisteiden asentaminen taloyhtiössä pöydälle usein vasta kun tarve latauspisteelle ilmenee asukkaan kautta. Uudemmissa taloyhtiöissä saatetaan jo rakennusvaiheessa huomioida latauspisteiden vaatima sähköjärjestelmä, mutta useimmat taloyhtiöt ovat vasta suunnittelemassa latauspisteitä. Latauspisteiden asentamisessa on muutamia tärkeitä …

Sähköauton lataus ja taloyhtiön päätöksenteko – osa 2 Lue lisää…

asumishyötykorvaus avoliitto yhteisomistuksen purku

Avoero ja asumiskorvaus

Avoliitot ovat olleet jo vuosia kovassa huudossa, ja ne yleistyvät vain entistä enemmän. Myös avoerojen määrä on nousussa ja silloin on mahdollista vaatia kohtuullista asumishyötykorvausta. Asumishyötykorvaukseen on oikeutettu se puoliso, joka syystä tai toisesta joutuu muuttamaan pois parin yhteisestä kodista. Poismuuttaneen osapuolen täytyy kuitenkin itsenäisesti osata vaatia korvausta sen uhalla, että oikeus korvaukseen lakkaa. Laki …

Avoero ja asumiskorvaus Lue lisää…

sähköauton lataus asunto-osakeyhtiö päätöksenteko

Sähköauton lataus ja taloyhtiön päätöksenteko

Kiinnostus sähköautoja kohtaan on ollut tasaisessa nousussa jo useamman vuoden ajan. Kuluttajien kannalta tilanne näyttää hyvältä; markkinoille tulee jatkuvasti uusia hienompia sekä edullisempia sähköautoja, eikä enää ainoa vaihtoehto olekaan se kallein Tesla. Myös hybridiautot ovat nousseet suosioon. Montaa kuluttajaa kuitenkin askarruttaa vielä yksi seikka, nimittäin mahdollisuus ladata sähköautoa. Monien yritysten ja esimerkiksi kauppakeskuksien parkkihalleista saattaakin …

Sähköauton lataus ja taloyhtiön päätöksenteko Lue lisää…

Oikeudenkäyntikulut sovintotapauksessa

Vaikka pääasia on ratkaistu sovinnolla, osapuolet voivat saattaa oikeudenkäyntikuluja koskevan kysymyksen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Menettelyn eri vaiheisiin vetoaminen ei estä oikeudenkäyntikuluja koskevan kysymyksen muutoksenhakua ja sen käsittelemistä. Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta koskevassa oikeudenkäymiskaaren 21 luvussa ei ole säännöstä sen varalta, että asianosaiset ovat sopineet asian. Kun itse riitakysymys on ratkaistu sovinnolla, asiassa ei ole olemassa tuomioistuimen ratkaisua eikä …

Oikeudenkäyntikulut sovintotapauksessa Lue lisää…

Yhteisomistuksen purku

Yhteisomistus ja sen purkaminen

Mikä on yhteisomistus? Yhteisomistussuhteesta on kyse silloin, kun kaksi tai useampi omistaa yhdessä esimerkiksi kiinteistön. Kiinteistön yhteisomistukseen saattaa liittyä ongelmia, jotka jokaisen olisi syytä tiedostaa. Nämä ongelmat liittyvät usein siihen, että kuka saa käyttää kiinteistöä minäkin ajankohtana, miten vuorot jaetaan tasapuolisesti sekä myös vastuuseen liittyen esim. korjauskustannuksiin. Yhteisomistussuhteita koskeva laki on nimeltään ’’laki eräistä yhteisomistussuhteista’’. …

Yhteisomistus ja sen purkaminen Lue lisää…