Välimiesmenettely sopimusriidan ratkaisukeinona

Tämä on ensimmäinen kirjoitus välimiesmenettelysarjassamme. Tulemme vastamaan muun muassa seuraaviin kysymyksiin; Mitä asioita voidaan pitää välimiesmenettelyn ja välityssopimuksen kannalta ongelmallisina ja miten ne voidaan ennaltaehkäistä? Mikä tekee välimiesmenettelystä tehokkaan ja hyvän valinnan ratkaista riitoja? Mitkä asiat voivat aiheuttaa välimiesmenettelyn syrjäyttämisen riidanratkaisukeinona? Ensimmäinen osio käsittelee välimiesmenettelyn lakisääteisyyttä ja sopimusvapautta sekä menettelyn kansainvälistä näkökulmaa. Siinä pohditaan sopimukseen …

Välimiesmenettely sopimusriidan ratkaisukeinona Lue lisää…

Alisuoriutuminen

Lähtökohtia alisuoriutumisen arviointiin Työsopimuslain (TSL) 3 luvun 1 § mukaan työntekijän yleisenä velvollisuutena on tehdä työnsä huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja toimivaltansa mukaisesti antaa työn suorittamisesta. Työntekijä on täten velvollinen noudattamaan häneltä kohtuudella vaadittavaa huolellisuutta ilman nimenomaista sopimusmääräystä. Työnantajalla on oikeus edellyttää työntekijältä riittävää aktiivisuutta työtehtävien hoitamisessa. Työsuhteen päättäminen aikaansaamattomuuteen vedoten voi olla mahdollista, …

Alisuoriutuminen Lue lisää…

Korona ja (vuokra)sopimukset

Faktat Hallitus antoi 31. maaliskuuta asetuksen, jolla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa koko maassa. Ravitsemisliikkeiden pitää olla suljettuna lauantaista 4.4.2020 alkaen. Rajoitukset ovat voimassa toukokuun loppuun asti. Rajoitukset koskevat ravintoloiden muuta toimintaa paitsi take-away -annosten tarjoamista ja ruokalähettien noutopalveluja. Näin ollen 4.4.2020 alkaen ravintoloiden aukipitäminen on nimenomaisesti kiellettyä. Kuitenkin esimerkiksi take-away toiminta on sallittua. Force Majeure Ylivoimainen …

Korona ja (vuokra)sopimukset Lue lisää…

Välimiesmenettely vai oikeudenkäynti tuomioistuimessa ?

SOPIMUKSISTA AIHEUTUVAT RIIDAT Sopimuksissa on mahdollista sopia, miten sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan. Tällöin vaihtoehtoina on käyttää joko välimiesmenettelyä tai yleistä tuomioistuinta (esim. Helsingin käräjäoikeus). Riippuen sopimuksesta, on syytä harkita, kumpi keino on parempi yhtiölle. Sopimus välimiesmenettelystä on mahdollista tehdä myös riidan alkamisen jälkeen. VÄLIMIESMENETTELY                                                                 KÄRÄJÄOIKEUSMENETTELY + nopeaa – hidasta +/- ei valitusmahdollisuutta +/- voidaan …

Välimiesmenettely vai oikeudenkäynti tuomioistuimessa ? Lue lisää…

Ilmainen lakimies

TIESITKÖ, ETTÄ ON MAHDOLLISTA SAADA OIKEUDELLISTA APUA, ILMAISEKSI? Tarvitsetko oikeudellista apua, mutta koet, ettei sinulla ole varaa palkata lakimiestä hoitamaan asiaasi? Ajatteletko, että pystyt kuitenkin itse edustamaan itseäsi? Oikeudellista apua tarvitsevalla on oikeus saada maksutonta oikeusapua yksityiseltä lakimieheltä kaikissa oikeudellisissa asioissa tietyin edellytyksin. Jos asiakas täyttää maksuttoman oikeusavun saamisen edellytykset, asiakkaan omat oikeudenkäyntikulut korvataan valtion …

Ilmainen lakimies Lue lisää…

Lakimies tai asianajaja Helsingistä vai asian sijaintipaikkakunnalta

Viime vuosina on ollut paljon juttuja mediassa siitä, kuinka lakimies- ja asianajajatoiminta keskittyy pääsääntöisesti Helsinki – Uusimaa sektorille. Kuten aikaisemmassa blogikirjoituksessa kirjoitimme, ei asia kuitenkaan nykyään ole samalla tavalla ongelmallinen, koska digitalisaatio ja parantuneet kommunikaatiovälineet ovat poistaneet välttämättömyyden tavata asiakas henkilökohtaisesti monenlaisissa asioissa. Tärkeämpää sen suhteen, että onko lakimiehen tai asianajajan sijaintipaikka Helsinki, Vantaa, Espoo, …

Lakimies tai asianajaja Helsingistä vai asian sijaintipaikkakunnalta Lue lisää…

Onko tärkeä asiakirja kateissa tai tuhoutunut?

Toisinaan tärkeä asiakirja saattaa kadota esimerkiksi muuton yhteydessä tai vahingossa tuhoutua tarpeettomien papereiden mukana. On ensiarvoisen tärkeää ryhtyä heti toimiin, mikäli huomaa esimerkiksi panttikirjan tai osakekirjan kadonneen tai tuhoutuneen. Kateissa olevaa panttikirjaa tai osakekirjaa saattaa joku ulkopuolinen käyttää häikäilemättömästi hyväkseen. Ongelmia tuottaa usein myös tilanteet, joissa esimerkiksi kiinteistöä ollaan myymässä ja sitten huomataankin, että kiinteistön …

Onko tärkeä asiakirja kateissa tai tuhoutunut? Lue lisää…

Oikeudenkäynnin asianosainen riita-asiassa

Oikeudenkäynti riita-asiassa tarkoittaa ns. siviiliriitaa, jossa kaksi tai useampi luonnollinen henkilö (ihminen) tai oikeushenkilö (yritys) riitelevät siitä, mitä on katsottava asiassa olevan oikein. Oikeudenkäynti käynnistyy suppeassa mielessä siinä vaiheessa, kun kantaja eli se osapuoli, joka vaatii toiselta osapuolelta jotakin, toimittaa haastehakemuksen vireille käräjäoikeuteen. Tämän jälkeen tuomioistuin pintapuolisesti tutkii haastehakemuksen ja jos täydennettävää ei ilmene, laitetaan …

Oikeudenkäynnin asianosainen riita-asiassa Lue lisää…

Lakipalveluiden etäkäyttö lisääntyy

Digitalisaation myötä myös lakipalveluiden alalla asioiden hoitaminen sähköisessä muodossa lisääntyy. Yhä useammat lakipalveluita tarjoavat toimistot siirtyvät kiinteistä toimistotiloista toimistohotelleihin ja pyrkivät tehostamaan palveluidensa tuottamista sijainnista riippumatta. Ihmiset ovat entistä kiireisempiä ja moni pyrkii hoitamaan tärkeitä asioitaan, kuten pankkiasioita, sähköisesti tai puhelimitse. Ajankäytön tehokkuus on tärkeässä osassa ihmisten arjessa. Myöskään lakiasiaintoimiston sijainnilla ei enää ole konkreettista …

Lakipalveluiden etäkäyttö lisääntyy Lue lisää…

Lakimies, asianajaja, varatuomari, julkinen oikeusavustaja ja luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja – mikä näiden ero on?

Kun etsit asiantuntijaa hoitamaan riitaasi tai muuta juridista tehtävää, saatat törmätä useisiin eri termeihin, joita asianajo- tai lakimiespalveluita tarjoavilla toimistoilla sekä henkilöillä on. Mikä on lakiasiaintoimisto? Lakiasiaintoimiston voi perustaa lakimies eli oikeustieteen maisterin tai kandidaatin tutkinnon suorittanut henkilö. Kuluttaja-asiamies ja markkinaoikeus ovat linjanneet, että lakiasiaintoimiston voi perustaa ja sitä pyörittää vain edellä mainitun tutkinnon omaava …

Lakimies, asianajaja, varatuomari, julkinen oikeusavustaja ja luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja – mikä näiden ero on? Lue lisää…