Välimiesmenettely

Välimiesmenettely on välimiesmenettelylaissa säädelty riidan ratkaisukeino, jonka avulla voidaan ratkaista yritysten tai yksityisten välisiä riita-asioita. Yritysten tai yksityishenkilöiden väliset riita-asiat ovat tavallisesti hitaita johtuen tuomioistuinlaitoksen ruuhkautumisesta suurien juttumäärien takia. Lopullisen päätöksen saaminen voi pahimmassa tapauksessa kestää vuosia. Pitkittymisen lisäksi, tuomioistuimessa ajettu asia tulee osapuolille kalliiksi johtuen osaksi pitkästä kestosta ja ennen kaikkea lakimiesten kuluista. Välimiesmenettelyssä …

Välimiesmenettely Lue lisää…