Rahanpesu ja avunanto

Rahanpesu ja avunanto – KKO:2020:98

Rahanpesu ja avunanto Rahanpesulla koitetaan kätkeä rikollista alkuperää oleva omaisuus siten, että omaisuus näyttäisi laillisesti hankitulta. Rikoslain 32 lukuun on määritelty erikseen käsitteet kätkemisrikokselle (1 §) ja rahanpesulle (6§). Rahanpesun tavoitteena on siis yksinkertaisesti välttää laittoman omaisuuden takavarikointi. Rahanpesu on rehottava ongelma EU:n sisällä ja säännöksiä joudutaan lisätä jatkuvasti. Europolin tutkinnan mukaan EU:n vuosittaisesta bruttokansantuotteesta …

Rahanpesu ja avunanto – KKO:2020:98 Lue lisää…

Tehokas katuminen

Tehokas katuminen

Tehokas katuminen – KKO:2020:91 Rangaistus rikoksesta saattaa napsahtaa, vaikka tekijä ei saattaisikaan tekoaan loppuun asti tarkoituksella. Rikoslain 5 luvun 1 §:n mukaan rikoksen yrityksestä rangaistaan kuitenkin vain, jos yritys on tahallista rikosta koskevassa säännöksessä säädetty rangaistavaksi. Jos siis rikoslaissa erikseen säädetään, että myös kyseisen rikoksen yritys on rangaistavaa voi tuomioistuin määrätä seuraamuksia. Rikoksen yrityksestä ei …

Tehokas katuminen Lue lisää…

Takavarikko rikosasiassa – pakkokeinolaki

Pakkokeinolain (PKL) 6 luvun 1 §:n mukaan omaisuutta saadaan määrätä vakuustakavarikkoon sakon, rikokseen perustuvan vahingonkorvauksen tai hyvityksen taikka valtiolle menetettäväksi tuomittavan rahamäärän maksamisen turvaamiseksi. Edellytyksenä vakuustakavarikon määräämiselle on, että omaisuus kuuluu henkilölle, jota on syytä epäillä rikoksesta tai joka voidaan rikoksen johdosta tuomita korvaamaan vahinko tai maksamaan hyvitystä taikka menettämään valtiolle rahamäärä, ja on olemassa …

Takavarikko rikosasiassa – pakkokeinolaki Lue lisää…

KKO:2020:59 Valejuristi

Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Rangaistuslajin valintaTörkeä petos Ehdottoman tärkeää on tarkistaa, että avustaja täyttää riittävän kelpoisuuden. Meillä kaikki sen täyttävät ja voit tarkistaa asian täältä: https://asiointi.oikeus.fi/web/asiointi/oikeudenkayntiavustaja-luettelo Vain luettelossa olevat lakimiehet ovat sellaisia joilla on luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan kelpoisuus edustaa asiakasta oikeudessa. Suosittelemme, että asiakas aina tarkistaa kyseisen luettelon ja näin voi varmistua siitä, …

KKO:2020:59 Valejuristi Lue lisää…

Kunnianloukkaus

Tulee todeta heti alkuun, että kirjoittaja on ollut asiassa vain mediassa olleiden tietojen varassa, eikä ole tutustunut Helsingin käräjäoikeuden päätökseen suoraan. Tältä osin on siis vaarana, että mediassa olleet tiedot eivät täysin vastaa sitä mitä Helsingin käräjäoikeus on päättänyt. Toimittajat tekevät tietenkin tärkeää työtä, mutta koska heistä harva on lakimiehiä, on mahdollista, että uutiset sisältävät …

Kunnianloukkaus Lue lisää…

Miten rikosoikeudenkäynti etenee

Oikeudenkäyntiin osallistuminen on useimmille hyvin jännittävä kokemus. Rikosoikeudenkäynti alkaa sillä, että jutun syyttäjä esittää vaatimuksensa perustellen vastaajaa (syytettyä) kohtaan. Asianomistaja eli tapauksen uhri on saattanut pyytää syyttäjää esittämään myös hänen vaatimuksensa samanaikaisesti asiassa. Jos asianomistaja tai hänen avustajansa haluaa itse esittää korvausvaatimuksensa, hän saa puheenvuoron heti syyttäjän jälkeen. Syyttäjän ja asianomistajan jälkeen kuullaan vastaajaa (syytettyä). …

Miten rikosoikeudenkäynti etenee Lue lisää…

Rikoksen uhri ja epäilty

Rikoksen uhrin, rikoksesta syytetyn tai epäiltynä olevan tulee olla nopeasti yhteydessä avustajaan, jotta henkilön oikeudet saadaan turvattua. Avustamme kaikkia osapuolia kaikenlaisissa rikosasioissa. Jos olet epäiltynä rikoksesta, olet rikosasiassa vastaajana. Tässä tapauksessa poliisi haluaa kuulustella sinua tai asiasi on jo siirtymässä käräjäoikeuteen. Rikosjuttujen käsittelyssä esitutkinnan merkitys on korostunut. Pöytäkirjan kirjauksia on hyvin vaikea muuttaa jälkikäteen oikeudessa. …

Rikoksen uhri ja epäilty Lue lisää…

Rikoksesta epäillyn oikeus käyttää avustajaa

Länsimaisen ja Suomen oikeusjärjestelmän yksi kulmakivistä on oikeus käyttää avustajaa rikosasiassa. Rikoksesta epäillyn oikeus käyttääavustajaa alkaa heti esitutkinnasta ja kestää koko rikosprosessin ajan. Vaikka tämä on perusperiaate oikeusjärjestelmässä, on se melko tuoreasia, sillä oikeudesta on säädetty vasta 1989 lähtien. Toinen tärkeä asia rikoksesta epäillyn avustajan kohdalla on se, että epäilty saa valita itse kenet hän …

Rikoksesta epäillyn oikeus käyttää avustajaa Lue lisää…

Salassapito rikosasiassa

Rikosoikeudelliset prosessit ovat pääsäännön mukaan salaisia siihen saakka, kun syyte on tullut esille oikeudenistunnossa. Tietyt rikostyypit kuten seksuaalirikokset tai yrityssalaisuuksiin liittyvät asiat ovat salaisia, myös istunnon ajan ja tuomion jälkeenkin, jos tuomioistuimen määrää ne salaisiksi. Tämä salassapitovelvollisuus koskee kaikkia asiaan liittyviä henkilöitä eli asianosaisia sekä heidän asianajajiaan tai muita avustajia. Tämä salassapito perustuu suoraan lakiin. …

Salassapito rikosasiassa Lue lisää…