Perusteettoman edun palautus

Perusteettoman edun palautus instituutiona on tarkoitettu joustavaksi tavaksi ratkaista sellaisia kysymyksiä, joihin ei välttämättä sovellu muut velvoiteoikeudelliset vaatimukset kuten vahingonkorvausvaatimukset sekä sopimuksen perusteella esitettävät vaatimukset. Hyötymisen epäasianmukaisuutta saatetaan tarkastella tai tulla tarkastelleeksi jo niin sanottuja normaalisääntöjä (omistus, sopimus, vahingonkorvaus) sovellettaessa. Perusteettoman edun palautuskonstruktio jakaantuu kolmeen osaan: 1) edun syntyminen 2) edun perusteettomuus 3) hyötyminen toisen …

Perusteettoman edun palautus Lue lisää…

Sopimus ja sopimusten tärkeys

Tämä kirjoitus on saanut innostuksensa siitä, että viime aikoina olemme hoitaneet lukuisia sopimuksiin liittyviä riitoja. Sopimus on oikeudellisena instituutiona erittäin vanha ja pacta sunt servanda eli sopimukset on pidettävä ilmaisu, on lähtöisin roomalaisesta oikeudesta. Sopimusten sitovuus on lähtökohta kaikessa sopimusoikeudessa ja sopimusosapuolet voivat luottaa siihen, että viime kädessä sopimus voidaan laittaa täytäntöön virkakoneistoa käyttäen. Tämä …

Sopimus ja sopimusten tärkeys Lue lisää…

Irtaimen omaisuuden kauppa ja sopimusvapaus

Irtaimen omaisuuden kauppaa koskevilla lailla ja säännöksillä pyritään varmistamaan, että sopijapuolten tavoitteet toteutuvat. Ostajalle on tärkeää, että hän saa omistusoikeuden kaupan kohteeseen ja siten hän voi määrätä kohteesta haluamallaan tavalla. Tämä on ostajan kaupan toteutumisen kannalta pääseikka, mihin hänen tulee kiinnittää huomiota. Lisäksi ostajalle on tärkeää, että kaupan kohde on laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan sellainen …

Irtaimen omaisuuden kauppa ja sopimusvapaus Lue lisää…