TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN JA KORVAUS

Päämiehellemme esitettiin seuraava vaatimus: Vaatijan ylityö-, pyhä- ja pekkaspäiväkorvausten maksu yhtiössänne on ollut myöhässä. Tästä johtuen hän on vaatinut hänelle kuuluvia korvauksia sekä kieltäytynyt ylitöistä. Hänelle on tarjottu sopimusta, jossa hän korvaukset saadakseen luopuisi työsopimuksesta johtuvista vaatimuksista työnantajaa kohtaan. Hän ei allekirjoittanut sopimusta, joten korvaukset maksettiin hänelle ilman kyseistä ehtoa. Tämän jälkeen Vaatijan työsuhde irtisanottiin …

TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN JA KORVAUS Lue lisää…