blogi

8/2019

Velkajärjestely

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä väheni tammi–kesäkuussa 2019 edellisvuodesta 31,1 prosenttia

Miksi osakeanti toteutaan ja mitä käyttötarkoituksia sillä on? Lue myös miksi asia on erittäin tärkeä, jos avaintyöntekijä tulee sitouttaa yhtiöön.

Kilpailukieltosopimus edellyttää aina erityisen painavaa syytä. Lisäksi kilpailukiellosta pitää olla nimenomaisesti sovittu, jotta sillä on vaikutuksia työsuhteen päättymisen jälkeen.

Mikä on uuden työaikalain mahdollistama joustotyöaika?

Joustotyöaika