Takaisinottovelvollisuuden laiminlyönti

Takaisinottovelvollisuuden laiminlyönti

Edustimme oikeudessa työntekijää, joka haastoi entisen työnantajansa oikeuteen, jossa kysymyksessä oli takaisinottovelvollisuden laiminlyönti. Voitimme tapauksen käräjäoikeudessa eikä työnantaja enää valittanut hovioikeuteen, joten käräjäoikeuden tuomio sai lainvoiman, ja työntekijä ansaitsemansa korvaukset. Kävimme asiassa sovintoneuvotteluita, ja pyrimme kovasti sovintoon, sillä oli ilmeisestä, että työnantajalle oli käynyt vahinko tilanteessa, eikä työntekijän takaisinottovelvollisuuden laiminlyönti ollut tahallinen teko työnantajalta. Valitettavasti …

Takaisinottovelvollisuuden laiminlyönti Lue lisää…

Toimimme käräjäoikeudessa kantajan asiamiehenä huoneenvuokrasaatava-asiassa ja tämänkin jutun voitimme

Vastaajalta haettiin vuokrasopimukseen perustuvaa sopimussakkoa vuokrasopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä. Vuokrasopimuksessa oli sovittu vuokralaisen pyynnöstä ensimmäiseksi irtisanomispäiväksi 31.12.2019, alunperin sopimukseen kirjattu ensimmäinen irtisanomispäivä oli 31.12.2018. Vuokralainen ilmoitti 30.6.2017 muuttavansa avoliittoon ja haluavansa päättää sopimuksen. Sopimuksella oli sovittu sopimussakosta, jonka sopimuksen irtisanomisehtoja rikkova osapuoli on sitoutunut maksamaan, sopimussakko on molemmin puolin kolmen kuukauden vuokran määrä. Vastaaja on irtisanoessaan …

Toimimme käräjäoikeudessa kantajan asiamiehenä huoneenvuokrasaatava-asiassa ja tämänkin jutun voitimme Lue lisää…

TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN JA KORVAUS

Päämiehellemme esitettiin seuraava vaatimus: Vaatijan ylityö-, pyhä- ja pekkaspäiväkorvausten maksu yhtiössänne on ollut myöhässä. Tästä johtuen hän on vaatinut hänelle kuuluvia korvauksia sekä kieltäytynyt ylitöistä. Hänelle on tarjottu sopimusta, jossa hän korvaukset saadakseen luopuisi työsopimuksesta johtuvista vaatimuksista työnantajaa kohtaan. Hän ei allekirjoittanut sopimusta, joten korvaukset maksettiin hänelle ilman kyseistä ehtoa. Tämän jälkeen Vaatijan työsuhde irtisanottiin …

TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN JA KORVAUS Lue lisää…

Autokaupoista johtunut riita johti oikeudenkäyntiin

Tässä asiassa on kyse autokaupoista ja siitä aiheutuneesta riidasta. Tämä tapaus pääsi lehteenkin; https://www.is.fi/autot/art-2000005909243.html Päämiehemme oli tapauksessa autoliike, jolta vaadittiin seuraavaa: Kantaja vaatii, että käräjäoikeus velvoittaa vastaajan 1. suorittamaan kantajalle auton kauppahinnan alennusta 1 1.500 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen haasteen tiedoksiantopäivästä lukien; sekä 2. korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut asiassa täysimääräisesti, tähän mennessä …

Autokaupoista johtunut riita johti oikeudenkäyntiin Lue lisää…

Edustimme päämiestämme konkurssihakemuksen vastustamisessa ja yrityssaneeraushakemuksen käsittelyssä

Velkoja haki päämiestämme konkurssiin. Kuten tavallista, vastavetona tähän on se, että laaditaan yrityssaneeraushakemus, joka estää konkurssiin asettamisen siihen saakka, kunnes yrityssaneeraushakemus on käsitelty. Vetosimme oikeudessa, että yhtiö ei ole maksukyvytön, mutta sitä uhkaa maksukyvyttömyys. Yhtiön taloudelliset vaikeudet johtuivat huomattavan suuresta luottotappiosta ja velkojan korkovaatimusten suuruudesta. Yhtiö on kykeneväinen kannattavaan liiketoimintaan. Mikäli käräjäoikeus katsoo, että velallinen …

Edustimme päämiestämme konkurssihakemuksen vastustamisessa ja yrityssaneeraushakemuksen käsittelyssä Lue lisää…

Ajoneuvon kauppa, puuttuvat varusteet ja reklamaatio

Toimistoomme otti yhteyttä asiakas koskien käytetyn auton kauppaa ja autosta puuttuvia varusteita. Kaupanteon jälkeen päämiehemme oli huomannut ajoneuvossa olevan virheen, josta hän heti reklamoi myyjäyhtiölle. Ajoneuvoa koskevassa myynti-ilmoituksessa oli kertonut ajoneuvon varusteisiin kuuluvan muun muassa varusteen X. Tämä on kuitenkin puuttunut ajoneuvosta. Edellä mainituin perustein ajoneuvossa on ollut kuluttajansuojalain 5 luvun 13 §:n mukainen virhe, …

Ajoneuvon kauppa, puuttuvat varusteet ja reklamaatio Lue lisää…

Työoikeudellinen riita, koulutuskustannusten korvaus

Edustimme päämiestämme työoikeudellisessa riidassa. Päämieltämme vaadittiin; pääomaa 2.120,00 euroa, jolle korkolain 4.2:n mukaista viivästyskorkoa 28.11.2016 lukien ja perintäkulua 4.4.2017 lähetystä maksuvaatimuksesta 50,00 euroa, jolle korkolain 4.1:n mukaista viivästyskorkoa haastehakemuksen tiedoksisaantipäivästä lukien. Vaatimusten perusteet olivat; Asianosaiset ovat tehneet kirjallisen työsopimuksen 29.2.2016, jonka mukaisesti kantaja ontarjonnut vastaajalle 2.500 euron (alv 0 %) arvoisen koulutuksen kuntopalvelusta. Työsuhde sovittiin …

Työoikeudellinen riita, koulutuskustannusten korvaus Lue lisää…