Kun etsit asiantuntijaa hoitamaan riitaasi tai muuta juridista tehtävää, saatat törmätä useisiin eri termeihin, joita asianajo- tai lakimiespalveluita tarjoavilla toimistoilla sekä henkilöillä on.

Mikä on lakiasiaintoimisto? Lakiasiaintoimiston voi perustaa lakimies eli oikeustieteen maisterin tai kandidaatin tutkinnon suorittanut henkilö. Kuluttaja-asiamies ja markkinaoikeus ovat linjanneet, että lakiasiaintoimiston voi perustaa ja sitä pyörittää vain edellä mainitun tutkinnon omaava henkilö. Eli kuka tahansa, esimerkiksi oikeustieteen opiskelija, ei voi perustaa lakiasiaintoimistoa.

Luvan saaneesta oikeudenkäyntiavustajasta käytetään myös termejä lupalakimies ja auktorisoitu lakimies. Riippumatta käytetystä termistä, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja on tittelin mukaisesti oikeutettu edustamaan asiakasta oikeudenkäynneissä kaikissa Suomen tuomioistuimissa, täsmälleen kuten asianajajatkin. Nykyään tuomioistuimessa edustaminen on rajoitettu vain seuraaville ammattinimikkeille: luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, julkinen oikeusavustaja ja asianajaja.

Varatuomari on arvonimi, jonka oikeustieteen maisteri/kandidaatti saa, kun hän suorittanut vuoden harjoittelujakson käräjäoikeudessa. Aluksi hänen tittelinsä on notaari ja hän käsittelee muun muassa yksinkertaisia hakemusasioita ja toimii sihteerinä oikeudenkäynneissä. Loppua kohden tuleva varatuomari pääsee myös oikeudenkäynti-istuntoihin tuomarin rooliin tekemään päätöksiä yksinkertaisissa asioissa, kuten rattijuopumuksissa ja selvissä pahoinpitelyissä. Vuoden jälkeen notaari saa arvonimen varatuomari. Harjoittelun jälkeen tavallisesti varatuomarit siirtyvät takaisin muihin tehtäviin, koska kokemus harvoin riittää saamaan tuomarin virkaa tuomioistuimesta.

Asianajaja on oikeustieteen maisteri tai kandidaatti eli lakimies, joka on valmistumisen jälkeen tehnyt neljä vuotta ammattiaan vastaavia töitä. Lisäksi asianajajan titteli saaminen vaati kaksi seminaari-istuntoa sekä asianajajakokeen suorittamisen. Asianajan titteli on siis lähinnä muodollinen, kuten varatuomarinkin.

Miten luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja eroaa asianajajasta?

Käytännön ero näiden kahden oikeustieteen maisterin tai kandidaatin välillä on asiakkaalle mitätön. Suurimmat erot liittyvät muodollisuuksiin ja asiakkaalle nämä eivät näy ulospäin. Näistä näkyvin ero on se, että asianajaja kuuluu asianajajaliittoon, mutta luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja ei kuulu. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja on kuitenkin asianajajaliiton valvonnan alainen suurimmassa osassa toimeksiantoja ja vaatimukset ovat näiltä osin täysin samat kuin asianajajilla. Valvonta takaa, että saatte ensiluokkaista oikeudenhoitoa luvan saaneilta oikeudenkäyntiavustajilta tai asianajajilta. Nykyään myös moni asianajaja on siirtynyt luvan saaneeksi oikeudenkäyntiavustajaksi erinäisistä syistä. Valitsit sitten kenet tahansa lakimiehen hoitamaan asiaasi, hyvän ja huonon lakimiehen ero tulee henkilöstä ja hänen osaamisestaan sekä siitä, kuinka kiinnostunut hän on hoitamaan sinun tapauksesi parhaalla mahdollisella tavalla. Asian laadukas hoitaminen ei ole siis kiinni hänen tittelistään.

​Toimistomme hoitaa kaikenlaiset oikeudelliset asiat asiakirjojen laatimisesta aina oikeudenkäynteihin asti. Meillä on vastuuvakuutus toiminnallemme ja lisäksi noudatamme asianajajaliiton antamia ohjeita, joita myös asianajajat noudattavat.

Kiireellisissä tai pienissä asioissa voit soittaa lakipuhelimeen
0600-18000*, josta saat lakiapua.

Soittamalla lakipuhelimeen 0600-18000* saat nopeaa ja asiantuntevaa lakiapua. Lakipuhelimeen vastaa aina lakimies tai varatuomari. Lakimies puhelin on edullinen lakineuvonta puhelin.

*Lakipuhelin on maksullinen puhelin, josta saat lakineuvontaa puhelimitse. Puhelun hinta on 2,44 €/min+pvm. Jonotus on maksutonta. Laskutus tapahtuu kätevästi suoraan puhelinlaskulla.