Viime vuosina on ollut paljon juttuja mediassa siitä, kuinka lakimies- ja asianajajatoiminta keskittyy pääsääntöisesti Helsinki – Uusimaa sektorille. Kuten aikaisemmassa blogikirjoituksessa kirjoitimme, ei asia kuitenkaan nykyään ole samalla tavalla ongelmallinen, koska digitalisaatio ja parantuneet kommunikaatiovälineet ovat poistaneet välttämättömyyden tavata asiakas henkilökohtaisesti monenlaisissa asioissa. Tärkeämpää sen suhteen, että onko lakimiehen tai asianajajan sijaintipaikka Helsinki, Vantaa, Espoo, muu pääkaupunkiseutu vai juuri se paikkakunta missä asiakas sijaitsee, on asioiden ripeä ja onnistunut hoitaminen.

Vaikka lakimies tai asianajaja sijaitsisi asiaan liittyvällä paikkakunnalla, ei se välttämättä takaa asian hyvää hoitoa. Monilla lakiasiaintoimistoilla ja asianajotoimistoilla on tapana ottaa vastaan kaikki työtehtävät, joka saattaa tarkoittaa, että asiakkaan asian hoitamiselle on käytössä vain rajoitettu määrä aikaa. Pienillä paikkakunnilla voi tämä olla ongelma, koska vähäinen määrä lakimiehiä tai asianajajia ei ehdi kaikkien asioita hoitaa riittävän hyvin. Lisäksi pienillä paikkakunnilla on useasti ongelmia esteellisyyskysymysten kanssa. Vaikka tosiasiassa lakimies tai asianajaja olisi hoitanut tehtävänsä moitteettomasti puolueettomuuden kannalta, saattaa asiakasta jäädä mietityttämään lakimiehen tai asianajajan läheinen suhde vastapuoleen. Tämä suhde on voinut syntyä esimerkiksi niin, että hän on hoitanut aikaisemmin vastapuolen asioita.

Meidän toimistollamme on useita asiakkaita ulkomailta sekä pääkaupunkiseudun ulkopuolelta, esimerkiksi Rovaniemeltä, Turusta ja Itä-Suomesta. Vaikka sijaitsemme Helsingissä, ei asiakkaan sijainti ole haitannut heidän asioidensa hoitoa tippakaan.

Kuten todettua, lakimiehet ja asianajajat ovat keskittyneet Uudellemaalle ja etenkin pääkaupunkiseudulle, vielä tarkemmin tarkasteltuna useimpien asemapaikkana on Helsinki. Esimerkiksi, kun asiakkaalla on oikeudenkäyntitarpeita, niin eri paikkakunnalla sijaitseminen on yleensä melko vähämerkityksellistä. Kun asiaa tarvitsee ajaa oikeudessa, niin pääosa työstä voidaan hoitaa etänä ja kun on aika esiintyä oikeudessa, voi lakimies tai asianajaja liikkua Helsingistä tai muusta sijaintipaikastaan tuomioistuimen sijaintipaikalle. Herkästi saattaa tulla mieleen, että tällöin asianajokustannukset nousevat suuressa määrin, mutta pääsääntöisesti näin ei kuitenkaan käy, koska matkakustannukset meidän toimistossamme veloitetaan toteutuneiden kulujen mukaan ja lopulta ne ovat pienessä roolissa kokonaislaskutuksessa.

Lakimiesten ja asianajajien keskittyminen Helsinki – Uusimaa sektorilla on tulevaisuudessa vain kiihtyvä ilmiö. Tämä noudattaa yleistä kaupunkikeskeistä asumisen trendiä. Muilla paikkakunnilla kuin Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla sijaitsevat lakimiehet ja asianajat ovat pääsääntöisesti iäkkäämpiä ammattilaisia ja heidän siirtyessään eläkkeelle ei näytä nuorempien lakimiesten tai asianajajien kiinnostus siirtyä pienemmille paikkakunnille lisääntyvän. Myös yleinen talouden keskittyminen pääkaupunkiseudulle todennäköisesti kiihdyttää myös lakimiesten ja asianajajien keskittymistä Helsinkiin ja Uudellemaalle. Näin juristi löytyy tulevaisuudessa todennäköisesti muualta kuin asiakkaan kotipaikasta.

​Käräjäoikeudet ovat viime vuosina olleet kovien säästöpaineiden alla ja käräjäoikeusverkkoa on supistettu moneen otteeseen. Samaan aikaan oikeudenkäyttöä pyritään siirtämään kohti kirjallista menettelyä sekä hyödyntämään tietovälineitä asioiden käsittelyssä. Parhaiten tätä sovelletaan, kun kuullaan asiassa todistajia tai muita henkilöitä, jolloin heitä voidaan kuulla videonvälityksellä tai puhelimitse. Ehkä tulevaisuudessa lakimiehet ja asianajatkin esiintyvät näillä välineillä riippumatta siitä, sijaitsevatko heidän toimistonsa Helsingissä tai jossain muualla.

Kiireellisissä tai pienissä asioissa voit soittaa lakipuhelimeen
0600-18000*, josta saat lakiapua.

Soittamalla lakipuhelimeen 0600-18000* saat nopeaa ja asiantuntevaa lakiapua. Lakipuhelimeen vastaa aina lakimies tai varatuomari. Lakimies puhelin on edullinen lakineuvonta puhelin.

*Lakipuhelin on maksullinen puhelin, josta saat lakineuvontaa puhelimitse. Puhelun hinta on 2,44 €/min+pvm. Jonotus on maksutonta. Laskutus tapahtuu kätevästi suoraan puhelinlaskulla.