Osakeyhtiö

Laki Helsinki lakimiehet avustaa kaikissa osakeyhtiö ja osakeyhtiölakiin perustuvissa asioissa.

Lisäksi myös muut yhtiömuodot kuten kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö ja toiminimi - asiat.

Yhtiöjärjestys

Muut sopimukset

Osakeyhtiön lopettaminen

Osakeyhtiölaki ja muut lait, jotka liittyvät yrityksiin


LUE LAKIMIEHEN KIRJOITUKSIA OSAKEYHTIÖISTÄ

OSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN

Yrityksen perustaminen on aina iso juttu yrittäjille. Suomessa osakeyhtiömuotoisen yrityksen perustaminen vaatii perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen laatimisen. Nämä ja perustamisilmoitus toimitetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle. Yhtiöjärjestys voi olla yksinkertainen ja vakiomallinen etenkin silloin, jos osakkaita on vain yksi, mutta jos osakkaita on useampia ja yritys harjoittaa monimutkaista liiketoimintaa on syytä laatia räätälöity yhtiöjärjestys. Tämän lisäksi osakassopimus on käytännössä välttämätöntä laatia, jotta osapuolten oikeudet ja velvollisuudet tulevat riittävällä tavalla sovituksi.

Perustamisen lisäksi tärkeää on laatia hyvä ja uskottava suunnitelma yrityksen pyörittämisestä. Suunnitelman tulisi pitää sisällään vähintään potentiaalisen kohderyhmän selvittämisen, markkinointisuunnitelman, rahoituksen hankintasuunnitelman sekä tarvittavien sopimusten laatimisen ennen kuin toiminta voidaan käynnistää.

Avustamme Teitä kaikissa tarvittavissa vaiheissa aina perustamissopimuksen, yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen sekä muiden sopimusten ja asiakirjojen laadinnassa. Autamme myös rahoituksen hakemisessa, markkinointisuunnitelman tekemisessä, verokysymyksissä sekä muissa yrityksen ydintoimintaan liittyvissä toimissa. Kauttamme saa myös verkkotunnukset, kotisivut ja muut nykypäivänä tarvittavat asiat yritystä varten.

OSAKEYHTIÖN PERUSTAMISSOPIMUS

Tällä sivulla on esimerkki perustamissopimuksesta, jonka liität asunto-osakeyhtiön tai keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön perustamisilmoitukseen. Perustamissopimus on julkinen asiakirja, josta kuka tahansa voi saada tietoja.

Perustamissopimuksessa täytyy olla kaikkien osakkeenomistajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset.