Palvelemme perhe- ja perintöoikeusasioissa.

Testamentti, perukirja, avioehto; nämä ovat elämän tärkeimpiä asiakirjoja, älä suhtaudu niihin kevyesti – ota lakimies tekemään asiat oikein

 • Testamentti
 • Perukirja
 • Perunkirjoitus
 • Lahjakirja
 • Avioehto
 • Perintöverosuunnittelu

​​Kuoleman jälkeinen perinnöstä riitely aiheuttaa aina vain enemmän riitoja perillisten kesken, kun perinnönjättäjien varallisuus kasvaa. Riitely tuhoaa perhesuhteita ikuisiksi ajoiksi sekä kustantaa huomattavan paljon riitojen kestäessä vuosia ja useita oikeusasteita. Järjestelemällä kuoleman jälkeiset asiat, säästät perillisten rahoja, mutta ennen kaikkea perhesuhteita. Koskaan ei ole liian aikaista tai liian myöhäistä varautua tulevaisuuteen.

Avustamme ja laadimme…

 • testamentit.
 • avioehtosopimukset.
 • edunvalvontavaltuukset.
 • perintöverotuksen suunnittelu.
 • muut asiakirjat.

Perukirja

Perukirja laaditaan aina henkilön kuoleman jälkeen. Perukirjaan kirjataan vainajan varat ja velat sekä siitä ilmenevät kaikki perilliset ja testamentinsaajat. Jos vainaja oli kuollessaan avioliitossa, perukirjaan merkitään myös puolison varat ja velat eli myös puolisoiden yhteinen varallisuus on ilmoitettava. Varat ja velat selviävät esimerkiksi pankeista ja muista rahoituslaitoksista sekä verottajalta ja arvioidaan perukirjaan yksilöidysti käyvän arvon mukaan. Perukirjaan tulee myös mainita mahdolliset annetut ennakkoperinnöt ja mahdolliset vakuutuskorvaukset, kuten henkivakuutus, jotka maksetaan vainajan kuolemantapauksen johdosta. Perukirja tulee tehdä kolmen kuukauden kuluessa kuolintapauksesta, riippumatta vainajan iästä tai omaisuudesta. Perukirja tulee toimittaa Verohallinnolle määräajassa ja se toimiikin niin sanottuna veroilmoituksena, jonka perusteella perintövero määritellään.

Mikäli vainajalla on sekä varoja että velkoja ja hän on avioliitossa, kannattaa aina hankkia lakimies avustamaan perukirjan laadinnassa. Myös ennakkoperintöjen ja testamenttien olemassaolo aiheuttaa mutkikkaampia tilanteita, joita varten kannattaa hankkia lakimies avustamaan perukirjan laadinnassa.

Kirjoituksia

Lue lakimiehemme kirjoituksia perhe- ja perintöoikeudellisista asioista.

Avoero ja asumiskorvaus

Avoliitot ovat olleet jo vuosia kovassa huudossa, ja ne yleistyvät vain entistä enemmän. Myös avoerojen määrä on nousussa ja silloin…

KKO:2020:54

Avio-oikeuden voidaan katsoa olevan voimassa olevan aviovarallisuusjärjestelmämme keskeinen toiminnallinen käsite. Sillä tarkoitetaan avioliittolain 35.1 §:n mukaan molempien puolisoiden oikeutta toisen…

Tasa-arvoinen avioliittolaki

Uusi avioliittolaki on tullut voimaan 1.3.2017 ja lisäksi myös muuta lainsäädäntöä muutettiin vuonna 2016 vastaamaan muuttunutta avioliittolakia. Avioliitoon voi solmia…

Lakiosa

Lakiosaan liittyvät kysymykset ovat yksi suurin kysymysten kohde perhe- ja jäämistöoikeudellisissa asioissa. Lakiosaa on sivuttu aikaisemmassa blogitekstissä koskien testamentteja ja…

Testamentti

Testamentti on oikeudellisessa mielessä edesmenneen henkilön ainoa keino kontrolloida asioitaan niin sanotusti haudan takaa. Testamenttioikeudessa puhutaankin yleensä vainajan viimeisestä tahdosta,…

Avioehto

AVIOEHTO – KANNATTAAKO SELLAINEN LAATIA? Avioehtosopimuksen laatiminen on nykyään hyvin suosittua, koska lähes 50% avioliitoista päättyy avioeroon. Avioliiton solmimisella on…

Oletko kiinnostunut? Lakimiehemme auttavat Teitä.

Valitse sinulle sopivin tapa ottaa yhteyttä. Tavoitat lakimiehemme puhelimitse, Live Chatissä sekä lähettämällä viestiä sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeen kautta.