Moni suomalainen haaveilee muuttoa ja liiketoiminnan aloittamista Espanjassa.

Yrittäminen Espanjassa on yrittämistä rennossa ilmapiirissä ja maa tarjoaa nykyaikaiset, sähköiset pankkipalvelut sekä muut yrittämiseen tarvittavat palvelut. Liiketoiminnan aloittamisessa kannattaa kuitenkin käyttää apuna ammattilaista, joka hallitsee paikallisen kielen ja virastotavat.

Espanjaan liiketoimintaa suunnittelevan on harkittava kannattaako hakea Espanjasta pitkäaikaista oleskelulupaa vai aikooko oleilla maassa ainoastaan kolme kuukautta kerrallaan. Pääsääntöisesti, mikäli henkilö viihtyy Espanjassa lyhyitä, alle kolmen kuukauden pituisia jaksoja, on mahdollista lähteä liikkeelle hankkimalla ensimmäiseksi vain N.I.E. -numero. N.I.E. -numerolla tarkoitetaan ulkomaalaisen henkilön henkilötunnusta. Kyseisen henkilötunnuksen hankkiminen on tärkeässä roolissa, koska se mahdollistaa asioimisen ulkomaalaisena ja sitä vaaditaan esim. pankkitiliä puhelin- ja internetliittymiä avatessa ja rekisteröinneissä. Pääsääntöisesti hakijan on käytävä tunnistautumassa paikallisessa virastossa ja maksamalla N.I.E. todistuksen leimavero paikan päällä.

EU:n kansalaisten on myös mahdollista hankkia suhteellisen vaivattomasti pitkäaikainen oleskelulupa ns. Residencia, mikäli aikoo oleskella maassa kolmea kuukautta pidemmissä jaksoissa. Residencian voi saada eri tavoilla, kuten työn tai investoinnin tuloksena. Kun oleskeluluvan saavuttaa investoinnilla, on kyse ns. Golden Visasta, joka vaatii paikallisen arvokiinteistön hankkimista. Golden Visa -prosessissa EU:n kansalainen saa investointeja vastaan nopeutetun prosessin, jolloin hänelle on mahdollista myöntää oleskelulupa maahan jopa muutamassa viikossa.

​Kun edelliset asiat ovat selvillä, voi aloittaa itse liiketoiminnan suunnittelun. Espanjassa yleisin yhtiömuoto on Sociedad Limitada eli suomalaisen osakeyhtiön tapainen pääomayhtiö, jossa osakasvastuu rajoittuu yhtiöön sijoitettuun pääomaan. Minimipääoma, joka yhtiöön tule sijoittaa, on 3000 euroa. Sociedad Limitadan perustaminen on suositeltavaa pienille ja keskisuurille yrityksille.

Toinen yleinen yhtiömuoto on niin sanottu Autonomo, joka vastaa pitkälti suomalaista yksityistä elinkeinonharjoittajaa. Autonomo on kevyt ja edullisempi tapa aloitta yrittäminen, mutta tässä yhtiömuodossa taloudellinen vastuu ulottuu aina yrittäjän henkilökohtaiseen varallisuuteen asti. Mikäli suunnittelee suuuryrityksen perustamista tai esimerkiksi jonkin erityisalan kuten vakuutusalan yhtiön perustamista, on suositeltavaa perustaa niin sanottu Sociedad Anonima, joka on tietyille erikoisaloille vaadittava yhtiömuoto.

Yrityksen perustaminen vaatii pääsääntöisesti ainakin yhden käynnin paikallisessa notaarissa. Lisäksi Euroopan Unionin maissa voimassa oleva rahanpesudirektiivi vaati pääsääntöisesti pankkitiliä avattaessa tunnistautumisen paikallisessa pankissa.

Yhtiömuodon valitsemisen ja perustamisen jälkeen saattaa tulla ajankohtaiseksi liiketilan hankkiminen, verkkotunnuksen rekisteröiminen, internetyhteyden ja kotisivujen laadinta sekä kirjanpitosopimuksen solmiminen.

Liiketiloja on Espanjassa runsaasti vapaana, mutta tilan löytämisessä ja sopimuksen laadinnassa kannattaa käyttää lakitoimistoa apuna. Espanjassa kiinteistöjen ja liiketilojen välitys ei ole luvanvaraista ja useat maallikkovälittäjät saattavat välittää samaa tilaa, jolloin on pidettävä varansa. Tavallinen ongelma vuokrauksessa liittyy varausmaksuihin tilanteissa, joissa sama kohde on vuokrattu usealle vuokralaiselle eri välittäjien toimesta. Maallikkovälittäjät saattavat toimia epärehellisesti ja tehdä näitä niin sanottuja ”tuplabuukkauksia” tahallisesti ja jättävät palauttamatta varausmaksut.

Yhtiön verkkotunnuksen rekisteröinti on Espanjassa säädeltyä ja siihen liittyy normeja, jotka kieltävät esimerkiksi rekisteröityjen yhtiöiden toiminimien nimen rekisteröinnin. Espanjalainen yrityskulttuuri eroaa myös suomalaisesta yrittäjäkulttuurista monessa tapauksessa, jolloin voi tulla tarpeen käyttää liiketoimintaneuvojaa, jolla on taito asioida virastoissa ja sopia kaupoista sekä muista asioista. Yrittäjän on myös uuden lain mukaan huomioitava ”arkaluontoisten henkilötietojen säilyttäminen”, josta on laadittava virallinen rekisteriseloste. Liiketoiminnan kirjanpidon hoitamisen voi nykypäivänä hoitaa sähköisenä, mutta varsinkin tässä tapauksessa on suositeltavaa käyttää sertifioitua kirjanpitotoimistoa, joka tekee vuotuiset vaadittavat tilinpäätökset ja veroilmoitukset, tallettaen ne vaadittavalla tavalla sähköisesti kaupparekisteriin. Lisäksi ensiarvoisen tärkeää on huomioida muuttajan verotuskysymykset. Suomesta muuttaessa henkilö on pääsääntöisesti muuttovuoden lopusta kolme seuraavaa vuotta Suomen verotuksen piirissä. Tätä aikaa on kuitenkin mahdollista lyhentää. Tärkeää on huomioida verotuskysymykset niin Suomessa kuin Espanjassa.

​Lakiasiaintoimisto HP & HP Oy voi auttaa kaikissa liiketoiminnan aloittamiseen liittyvissä seikoissa, kuten oleskeluluvissa, verkkotunnusten rekisteröinnissä, liiketoiminnan konsultoinnissa, verotusasioissa, yhtiömuodon valinnassa, yrityksen perustamisessa, nettisivujen laadinnassa sekä käyntikorteissa.

Kiireellisissä tai pienissä asioissa voit soittaa lakipuhelimeen
0600-18000*, josta saat lakiapua.

Soittamalla lakipuhelimeen 0600-18000* saat nopeaa ja asiantuntevaa lakiapua. Lakipuhelimeen vastaa aina lakimies tai varatuomari. Lakimies puhelin on edullinen lakineuvonta puhelin.

*Lakipuhelin on maksullinen puhelin, josta saat lakineuvontaa puhelimitse. Puhelun hinta on 2,44 €/min+pvm. Jonotus on maksutonta. Laskutus tapahtuu kätevästi suoraan puhelinlaskulla.