Yrityssaneeraus

Mikä on yrityssaneeraus?

 • Yrityssaneeraus on käräjäoikeuden määräämä menettely, jossa erityinen selvittäjä selvittää yhtiön taloudellisen tilan ja tekee tarvittavia toimenpiteitä yhtiön taloudellisen tilan tervehdyttämiseksi.
 • Lähtökohta yrityssaneeraukseen pääsemiselle on se, että yhtiö on kykeneväinen kannattavaan liiketoimintaan ja nykyisten kassavirta- tai rahoitusongelmien ratkaiseminen auttaa yrityksen pääsemään takaisin kannattavaksi liiketoiminnaksi.

Mitä yrityssaneerauksessa tapahtuu?

 • Yrityssaneerauksessa pyritään järjestelemään yrityksen velat sellaiseen suhteeseen liiketoimintaan ja maksukykyyn nähden, että liiketoiminta saadaan jälleen kannattavaksi.
 • Yrityssaneeraus voidaan kohdistaa vain toiminnassa olevaan yritykseen ja liiketoimintaan eli ei lopetettuun liiketoimintaan. Yrityssaneerausta ei voi saada, kun tarkoituksena on saneerata yhtiö ja sen jälkeen myydä liiketoiminta.
 • Yrityssaneeraus kohdistuu muuhunkin liiketoimintaan kuin vain yhtiön velkoihin.

Miten pääsee yrityssaneeraukseen?

 • On ensiarvoisen tärkeää, että yrityssaneeraushakemus laaditaan huolella sekä käyttäen tiettyjä fraaseja, jotta käräjäoikeus voi myöntää yrityssaneerauksen. Käräjäoikeus tukeutuu lähes yksinomaan sinne toimitettuun aineistoon, joista tärkeimmät ovat yrityssaneeraushakemus sekä tilintarkastajan lausunto siitä, että yritys on niin sanotusti saneerauskelpoinen.
 • Saneerauskelpoisuus tarkoittaa sitä, että yritys on mahdollista saada kannattavaksi esimerkiksi yrityksen velkoja leikkaamalla.

YT-neuvottelut

Mitkä ovat YT-neuvottelut?

 • YT-neuvottelut eli laki yhteistoimintaneuvotteluista yrityksissä säätelee sitä, miten ja missä tilanteissa työvoiman vähentäminen on mahdollista. 

Miten vähennetään työvoimaa?

 • Jotta yritys voi vähentää työvoimaa, tapahtuu se niin sanotulla kollektiivisella perusteella. Näitä on kaksi:
  • Taloudelliset syyt eli yhtiön taloudellinen tilanne on heikentynyt
  • Tuotannolliset syyt eli työ on vähentynyt esimerkiksi, kun työtehtäviä on siirretty koneille tai työt tehdään automaation avulla
 • Lisäksi tietyissä tilanteissa työvoimaa voi vähentää myös muilla perusteilla
 • Irtisanominen liikkeen luovutuksen yhteydessä
 • Työnantajan konkurssi ja kuolema
 • Irtisanominen saneerausmenettelyn yhteydessä

Mitä neuvotteluissa tapahtuu?

 • Yhteistoimintaneuvottelut ovat erittäin tiukasti sidottuja menettelyllisiin asioihin, joista säätää YT-laki ja suurin osa virheistä YT-neuvotteluissa tapahtuukin siinä, että yhtiö laiminlyö jonkin muotoseikan.

Mitä vaikutuksia neuvotteluilla on?

 • Tärkein vaikutus on se, että yritys pääsee eroon työntekijöistä, joille ei ole tarjolla työtä ja voi näin korjata yhtiön taloudellista tilaa ja mahdollistaa tulevaisuudessa paremmat selviämismahdollisuudet
 • Toinen tärkeä mahdollisuus on päästä eroon työntekijöistä, joille ei enää ole työtä tarjolla, kun yritys esimerkiksi lopettaa toimipisteen tai tietyn osan yrityksestä

Koronaviruksen vaikutus yrityksiin ja mitä voi tehdä

 • Koronavirus vaikuttaa lähes kaikkiin yrityksiin Suomessa joko suoraan tai epäsuorasti. YT-neuvottelut auttavat yrityksiä sopeuttamaan nopeasti toimintaansa, jotta vältytään kaikista pahimmilta vaikutuksilta. Tällöin yritys pystyy melko nopeasti katkaisemaan palkanmaksun työntekijöille ja sitä kautta saa ainakin osan kuluista karsittua pois
 • Yrityssaneeraus on hitaampi menettely ja se ei auta yrityksiä akuutissa tilanteessa
 • Kuitenkin, jos yrityksen on mahdollista selviytyä vähintään 1-2 kuukautta, on saneerauskin käyttökelpoinen tapa
 • Todennäköisesti paras lopputulos saadaan, kun käynnistetään nopeasti YT-neuvottelut, joilla saadaan isot kuluerät eli palkat nopeasti pois rasittamasta liiketoimintaa ja samalla aloitetaan yrityssaneeraushakemuksen laadinta
 • Tämän lisäksi, riippuen sopimuksesta, voi olla mahdollista soveltaa niin sanottua Force Majeure pykälää, jolloin sopimusta ei tarvitse noudattaa, koska koronaviruksen aiheuttama tilanne on ennakoimattomasti muuttanut sopimuskumppanin mahdollisuuksia pysyä sopimuksessa. Force Majeureen voidaan vedota myös vaikka siitä ei ole mainittu sopimuksessa
 • Pahimmassa tapauksessa tulee harkita konkurssihakemuksen tekemistä
 • Mahdolliset rahoituskierrokset, kuten osakeannit, voivat tulla kyseessään, jos yritys tarvitsee lisää pääomaa
 • Konkurssi- ja/tai yrityssaneerausuhkaa on mahdollista käyttää neuvotteluvalttina esimerkiksi vuokrien alentamisessa

Me avustamme Teitä kaikissa koronaan liittyvissä lakiasioissa ja toki myös kriisin jälkeisessä ajassa.

Kiireellisissä tai pienissä asioissa voit soittaa lakipuhelimeen
0600-18000*, josta saat lakiapua.

Soittamalla lakipuhelimeen 0600-18000* saat nopeaa ja asiantuntevaa lakiapua. Lakipuhelimeen vastaa aina lakimies tai varatuomari. Lakimies puhelin on edullinen lakineuvonta puhelin.

*Lakipuhelin on maksullinen puhelin, josta saat lakineuvontaa puhelimitse. Puhelun hinta on 2,44 €/min+pvm. Jonotus on maksutonta. Laskutus tapahtuu kätevästi suoraan puhelinlaskulla.