LYHYT VASTAUS:  Koska tilanne on edelleen niin epäselvä lainsäädännön kannalta, niin massapuhallutuksien järjestäminen ei ole juridisesti arvioiden suotavaa.

PITKÄ VASTAUS:  Koska asiasta ei ole säädetty lailla, asiaan tulisi suhtautua hyvin varovaisesti. Oli kyseessä sitten yhden henkilön puhallutus tai massapuhallutus, puhalluskokeen ehdottaminen ei ole lainvastaista, mutta työntekijällä on täysi oikeus kieltäytyä kokeesta eikä kieltäytymisestä voi olla seurauksia työntekijälle. Työnantaja ei voi velvoittaa työntekijää alistumaan puhalluskokeeseen. Lisäksi erityisesti massapuhallutuksissa riskinä on se, että kun työntekijää pyydetään puhaltamaan, hän ei voi mahdollisen paineen takia antaa tarpeeksi informoitua ja pätevää suostumusta. Työntekijä ei välttämättä kykene ymmärtämään sitä, onko kyseessä työnantajan pyyntö vai velvoite. Työntekijä voi riitauttaa antamansa suostumuksen myöhemmässä vaiheessa, jolloin saattaa tulla ongelmia työnantajan kannalta. Työntekijän (yksilön) henkilökohtainen koskemattomuus on korostetun suuri.

Koska tilanne on edelleen niin epäselvä lainsäädännön kannalta, niin massapuhallutuksien järjestäminen ei ole suotavaa.

Hyvä esimerkki on verrata esimerkiksi ilmailulain ja laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä lainkohtia:

Ilmailulaki

170 §

Toimintakyvyn heikkeneminen

Tehtävää ilma-aluksessa, ilmailuun käytettävässä liitimessä tai muussa laitteessa taikka lentoturvallisuuteen vaikuttavaa tehtävää maaorganisaatiossa ei saa suorittaa se, jonka veren alkoholipitoisuus on alkoholin nauttimisesta kohonnut tai joka on käyttänyt muuta huumaavaa ainetta niin, että sitä on hänen elimistössään havaittava määrä.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä

25 § 

Ammattitoiminnan asianmukaisuuden selvittäminen

Jos on perusteltua aihetta epäillä, että terveydenhuollon ammattihenkilö on sairauden, päihteiden väärinkäytön, heikentyneen toimintakyvyn tai muun vastaavan syyn takia kykenemätön toimimaan ammatissaan, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi velvoittaa terveydenhuollon ammattihenkilön lääkärintarkastukseen tai sairaalatutkimuksiin (ammatillisen toimintakyvyn ja terveydentilan selvittäminen). Ammatillisen toimintakyvyn ja terveydentilan selvittämisestä aiheutuvat kustannukset korvataan valtion varoista.

Näillä lähes toisiaan vastaavista lainkohdista voi havaita sen, että tarvitaan nimenomainen velvoittava lainkohta sille, että esimerkiksi tietyllä ammattihenkilöllä ei saa olla elimistössään päihdyttävää ainetta työtehtävää suorittaessaan (ilmailulain 170§). Tämän nimenomaisen lainkohdan perusteella työnantaja voi ja työnantajan pitääkin velvoittaa esimerkiksi lentäjä puhallutukseen.

Kiireellisissä tai pienissä asioissa voit soittaa lakipuhelimeen
0600-18000*, josta saat lakiapua.

Soittamalla lakipuhelimeen 0600-18000* saat nopeaa ja asiantuntevaa lakiapua. Lakipuhelimeen vastaa aina lakimies tai varatuomari. Lakimies puhelin on edullinen lakineuvonta puhelin.

*Lakipuhelin on maksullinen puhelin, josta saat lakineuvontaa puhelimitse. Puhelun hinta on 2,44 €/min+pvm. Jonotus on maksutonta. Laskutus tapahtuu kätevästi suoraan puhelinlaskulla.