Onko minun mahdollista saada tulevalta ex-mieheltäni elatusapua? Olen hoitanut 8 ja 13 vuotiaita lapsiamme kotona yhteensä 13 vuoden ajan ja hoitanut kotia. Töissä en ole ollut 13 vuoteen. Nyt meille on tulossa miehen kanssa ero ja en tiedä miten tulen pärjäämään lasten kanssa taloudellisesti.

Lakipuhelin vastaa:

Kiitos lakipuhelimelle esitetystä kysymyksestä.

Puoliso voi hakea puolisoltaan elatusapua ennen avioeroa tai avioeron jälkeen. Elatusapua voi vaatia erillisellä kanteella käräjäoikeudessa tai avioerohakemuksen yhteydessä liitännäisvaatimuksena.

Elatusvelvollisuuden merkityksellisyys korostuu tilanteissa, joissa puolisot ovat taloudellisesti eri asemissa. Pääsäännön mukaan aviopuolison oikeus elatukseen päättyy avioeroon. Avioero ei kuitenkaan aina päätä aviopuolisoiden välistä elatusvelvollisuutta, koska joissakin tapauksissa on mahdollista saada entiseltä puolisolta elatusapua liiton päätyttyä. Avioliiton jälkeinen elatusapu vahvistetaan avioeron yhteydessä. Elatusapuvaatimuksen esittäjän tulee olla elatuksen tarpeessa, jotta avioliiton jälkeinen elatusapu tulisi kysymykseen. Elatuksen tarpeen on oltava välittömässä syy-yhteydessä avioliittoon eli elatuksen tarpeen on synnyttävä avioliitosta. Tilanteesta, jossa tarve elatukseen on syntynyt avioliitosta, on juurikin kysymyksen esittäjän kaltainen tilanne eli puoliso on avioliiton kestäessä hoitanut kotia ja lapsia eikä avioeron jälkeen saa enää helposti töitä, koska hänen koulutuksensa tai kokemuksensa on puutteellinen. Elatusapua harkittaessa edellytetään myös, että sillä, jolta elatusapua vaaditaan, tulee olla kyky suorittaa elatusapua. Kysyjä ei kerro, minkälainen hänen puolisonsa taloudellinen tilanne on. Avioeron jälkeisen elatuksen tulee olla lisäksi kohtuullista huomioiden muut seikat. Avioeron jälkeiseen elatusapuun velvoittamisen kohtuullisuusharkinnassa voidaan huomioida puolison osituksessa tai perinnönjaossa saaman omaisuuden.

Avioliiton jälkeisen elatusavun saaminen puolisolta on poikkeuksellista ja edellyttää käsittelyä tuomioistuimessa. Elatusapua voidaan avioerotuomion yhteydessä määrätä suoritettavaksi toiselle puolisolle taannehtivasti enintään kanteen vireille panoa edeltäneeltä vuodelta. Elatusvelvollisuus lakkaa avioeron jälkeen viimeistään silloin, kun elatusapuun oikeutettu ex-puoliso solmii uuden avioliiton ja siirtyy siten uuden aviopuolison elatuksen varaan.

Puolisolle suoritettavan elatusavun määrä ja sen suorittamistapa voidaan vahvistaa sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä Puolisot voivat tehdä keskenään sopimuksen avioliittolain 47 tai 48 §:n nojalla toiselle puolisolle suoritettavasta elatusavusta.

Kuten yllä todettu, elatusavun vaatiminen puolisolta ei ole yksiselitteistä ja pulmatonta. Elatusapukanteessa tulee ottaa huomioon useita eri seikkoja ja tuoda taloudellinen tilanne ja taloudelliseen tilanteeseen vaikuttavat asiat hyvin seikkaperäisesti ilmi tuomioistuimelle.

Pikaisen lakiavun tarpeessa soita Lakipuhelimeen 0600-18000, jossa lakimiehet antavat oikeudellista neuvontaa. Lakipuhelimen hinta on 2,44€/min + pvm. 

Kiireellisissä tai pienissä asioissa voit soittaa lakipuhelimeen
0600-18000*, josta saat lakiapua.

Soittamalla lakipuhelimeen 0600-18000* saat nopeaa ja asiantuntevaa lakiapua. Lakipuhelimeen vastaa aina lakimies tai varatuomari. Lakimies puhelin on edullinen lakineuvonta puhelin.

*Lakipuhelin on maksullinen puhelin, josta saat lakineuvontaa puhelimitse. Puhelun hinta on 2,44 €/min+pvm. Jonotus on maksutonta. Laskutus tapahtuu kätevästi suoraan puhelinlaskulla.