Länsimaisen ja Suomen oikeusjärjestelmän yksi kulmakivistä on oikeus käyttää avustajaa rikosasiassa. Rikoksesta epäillyn oikeus käyttää
avustajaa alkaa heti esitutkinnasta ja kestää koko rikosprosessin ajan. Vaikka tämä on perusperiaate oikeusjärjestelmässä, on se melko tuore
asia, sillä oikeudesta on säädetty vasta 1989 lähtien.


Toinen tärkeä asia rikoksesta epäillyn avustajan kohdalla on se, että epäilty saa valita itse kenet hän haluaa avustajakseen. Hänen ei siis
tarvitse tyytyä vain siihen, että poliisi ehdottaa tiettyä henkilöä, vaan epäilyllä tulee olla todellinen mahdollisuus valita avustaja
itselleen. Tämän muun muassa poliisi voi toteuttaa esimerkiksi ojentamalla epäilylle Suomen asianajajaliiton listauksen asianajajista,
jotka hoitavat rikosasioita. Oikeutta valita oma asiamies voidaan rajoittaa, mikäli ehdotettu henkilö ei täytä yleisiä kelpoisuusehtoja
tai on käsillä erityinen este, esimerkiksi esteellisyys.

Osa asianajajista ei suostu ottamaan asioita, jotka hoidetaan oikeusavulla, sillä oikeusavun palkkiojärjestelmässä asianajajan
tuntilaskutus on 110 euroa. Kyseisellä asianajalla voi olla oma laskutuksensa esimerkiksi 250 – 300 euroa tunti, joten hän ei halua
tehdä asiaa ns. puoli-ilmaiseksi. Epäilty voi kuitenkin silti valita kyseisen asiamiehen ja vastata itse näistä kustannuksista. Mikäli syyte
hylätään, vastaa valtio niistä kuluista, joita puolustautumisesta on aiheutunut.


Mikäli tarvitset apua rikosasiassa, soita Lakipuhelimeen 0600 – 18000 tai lähetä meille sähköpostia info@lakihelsinki.fi.


Voit myös tarkistaa kannattaako sinun hankkia oma asianajaja tai lakimies hoitamaan juttua sisarsivustoltamme https://www.rikoslakimies.fi/.

Kiireellisissä tai pienissä asioissa voit soittaa lakipuhelimeen
0600-18000*, josta saat lakiapua.

Soittamalla lakipuhelimeen 0600-18000* saat nopeaa ja asiantuntevaa lakiapua. Lakipuhelimeen vastaa aina lakimies tai varatuomari. Lakimies puhelin on edullinen lakineuvonta puhelin.

*Lakipuhelin on maksullinen puhelin, josta saat lakineuvontaa puhelimitse. Puhelun hinta on 2,44 €/min+pvm. Jonotus on maksutonta. Laskutus tapahtuu kätevästi suoraan puhelinlaskulla.