Espanjalainen testamentti voidaan koronapandemian aikana laatia kotona ilman notaarin läsnäoloa. Pandemian vuoksi testamentin voi laatia omassa kodissaan kolmen todistajan läsnä ollessa. Poikkeustilanne mahdollistaa myös sen, että testamentti laaditaan suullisesti, kuitenkin on aina suositeltava laatia testamentti jälkeenpäin kirjallisena, joka tulee sisältää viimeisen tahdon lisäksi ainakin seuraavat asiat: paikka, päivämäärä, testamentin antajan henkilötiedot ja kaikkien testamenttiin osallistujien allekirjoitukset.

Testamentin voi laatia myös videon tai äänitallenteen muodossa. Poikkeusajan testamenttiin liittyy kuitenkin monta vaatimusta, jotta se olisi pätevä. Yleisimmät vaatimukset koskevat todistajia, lakiosaa, voimassaoloa, että viimeinen tahto toteutuu ja että testamentin antaja on oikeustoimikelpoinen.

Yleisesti, mikäli testamentin antaja ei kuole virallisen pandemian päätyttyä tietyn ajanjakson sisällä, testamentti ei ole enää ole pätevä. Mikäli testamentin antaja kuolee virallisen pandemian aikana on testamentin saajien vahvistettava testamentti notaarin luona määräajassa.

Katalonia poikkeaa tästä mahdollisuudesta, sillä sen alueella suulliset testamentit eivät pääsääntöisesti ole lainvoimaisia.

*Blogikirjoitukset ovat ainoastaan tiedottavia, eivät oikeudellisia neuvoja. Niissä olevia tietoja ei päivitetä automaattisesti. Emme ota vastuuta toiminnasta, jotka aloitettu niiden pohjalta.

Kiireellisissä tai pienissä asioissa voit soittaa lakipuhelimeen
0600-18000*, josta saat lakiapua.

Soittamalla lakipuhelimeen 0600-18000* saat nopeaa ja asiantuntevaa lakiapua. Lakipuhelimeen vastaa aina lakimies tai varatuomari. Lakimies puhelin on edullinen lakineuvonta puhelin.

*Lakipuhelin on maksullinen puhelin, josta saat lakineuvontaa puhelimitse. Puhelun hinta on 2,44 €/min+pvm. Jonotus on maksutonta. Laskutus tapahtuu kätevästi suoraan puhelinlaskulla.