Testamentti on oikeudellisessa mielessä edesmenneen henkilön ainoa keino kontrolloida asioitaan niin sanotusti haudan takaa. Testamenttioikeudessa puhutaankin yleensä vainajan viimeisestä tahdosta, joka testamentin nimenomaisesti on. Testamentilla voi tietyissä tapauksissa määrätä täysin, miten vainajan omaisuus jaetaan joko perillisten kesken, eloonjääneelle puolisolle tai muille tahoille.

Pääsääntöisesti rintaperilliset eli vainajan lapset perivät vainajan täysimääräisesti. Näin ollen vainajan koko omaisuus siirtyy kuoleman jälkeen heidän omistukseensa. Tätä omistusoikeutta ja sen täysimääräistä käyttöä saattaa rajoittaa esimerkiksi lesken määräysvaltaan jäänyt asunto tai vainajan tekemä testamentti.

Vaikka vainaja on määrännyt testamentilla omaisuudestaan, on rintaperillisillä eli lapsilla oikeus saada lakiosansa. Lakiosa on puolet perintöosasta eli puolet siitä määrästä, minkä kukin lapsi saisi perintöä. Tätä voi havainnollistaa esimerkillä, jossa vainajan omaisuus on 100 000€ ja hänellä on kaksi lasta, jonka lisäksi hän on testamentillaan määrännyt koko omaisuutensa menemään kirkolle. Kummankin lapsen perintöosuus on 50 000€ ja puolet tästä on lakiosa eli 25 000€. Näin ollen kumpikin lapsista saa 25 000€ perintöä ja 50 000€ menee vainajan testamentissa määräämälle kirkolle.

Hyvin poikkeuksellisissa tapauksissa vainaja voi tehokkaasti määrätä testamentillaan, että lapset eivät saa lakiosaansa eli tekemään lapset perinnöttömiksi. Lapsilla on siis lähes aina oikeus saada lakiosansa.

Lähes jokaisen ihmisen kannattaa tehdä testamentti. Hyvin laadittu testamentti ja siihen liittyvä muu perintösuunnittelu on tehokas keino estää tai lieventää perintöriitoja perillisten kesken. Nykypäivänä perintöriidat ovat yksi suurin jutturyhmä, joka työllistää lakimiehiä ja tuomioistuimia. Perintöriidat tulevat myös todella kalliiksi, jolloin pahimmassa tapauksessa koko perintö kuluu lakimiesten palkkioihin ja perinnöksi jää vain tulehtuneet välit perillisten kesken. Tästä syystä etukäteen tehtävä perintösuunnittelu on halpa investointi, koska sillä pystyy tehokkaasti välttämään tulevaisuuden ongelmia.

Ota yhteyttä, jos testamentinteko kiinnostaa tai sinulla on muuta perintöön liittyvää kysyttävää.

Kiireellisissä tai pienissä asioissa voit soittaa lakipuhelimeen
0600-18000*, josta saat lakiapua.

Soittamalla lakipuhelimeen 0600-18000* saat nopeaa ja asiantuntevaa lakiapua. Lakipuhelimeen vastaa aina lakimies tai varatuomari. Lakimies puhelin on edullinen lakineuvonta puhelin.

*Lakipuhelin on maksullinen puhelin, josta saat lakineuvontaa puhelimitse. Puhelun hinta on 2,44 €/min+pvm. Jonotus on maksutonta. Laskutus tapahtuu kätevästi suoraan puhelinlaskulla.