Uutiset

8/2019

Korkein oikeus katsoi, että pantinantajan ennen konkurssia tekemä välityssopimus ei sitonut sen konkurssipesää asioissa, jotka koskivat tehokkaan julkivarmistuksen tapahtumista tai panttauksen sitovuutta konkurssipesään nähden.
Yle uutisoi valitetavasti ongelmasta, jossa oikeudenkäyntejä perutaan, kun oikeudenkäynnin asianosainen ei saavu paikalle. Tämä on erittäin valitettavaa ja uusi lainsäädäntö toivottavasti korjaa asiaa, ainakin osittain.
Kauppalehti uutisoi kohtalaisen suuresta ongelmasta nimeltä kilpailukieltosopimukset. Työnantajat ovat kuitenkin tyytyväisiä nykyiseen lainsäädäntöön.
Työtaistelun piiriin kuulunut työntekijä oli kieltäytynyt kahtena päivänä perehdytyskiellon takia työnantajan hänelle osoittamista perehdyttämistehtävistä, mutta hän oli ilmoittanut olevansa käytettävissä tavanomaisiin lajittelu- ja jakelutehtäviinsä. Työnantaja oli lähettänyt työntekijän kotiin molempina päivinä, eikä ollut maksanut hänelle palkkaa loppupäivän tunneilta.