SOPIMUKSISTA AIHEUTUVAT RIIDAT

Sopimuksissa on mahdollista sopia, miten sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan. Tällöin vaihtoehtoina on käyttää joko välimiesmenettelyä tai yleistä tuomioistuinta (esim. Helsingin käräjäoikeus). Riippuen sopimuksesta, on syytä harkita, kumpi keino on parempi yhtiölle. Sopimus välimiesmenettelystä on mahdollista tehdä myös riidan alkamisen jälkeen.

VÄLIMIESMENETTELY                                                                 KÄRÄJÄOIKEUSMENETTELY

+ nopeaa– hidasta
+/- ei valitusmahdollisuutta+/- voidaan valittaa, jos lupa myönnetään
+ ei-julkista+ kaikki julkista
– kalliimpaa (mahdollisesti)+ yleensä edullisempaa
 

Välimiesmenettely

Nopeus

Valittaessa välityslauseke erimielisyyksien ratkaisumalliksi on oikeudenkäynnin kesto todennäköisesti huomattavasti lyhyempi kuin yleisessä tuomioistuimessa. Välimiesoikeuden ratkaisu on lopullinen eikä Suomen välimiesmenettelylain mukaan ole valitusoikeutta kuin välimiesten palkkiosta. Valitusmahdollisuuden puuttuminen olennaisesti nopeuttaa prosessia.

Ei-julkista

Välimiesoikeuden käsittely on aina salaista ja siihen osallistuvat vain asianosaiset. Ulkopuolisen ei ole mahdollista tulla seuraamaan oikeudenkäyntiä. Kaupallisissa sopimuksissa tätä pidetään yleensä hyvänä asiana, koska sopimusten sisältöä ei haluta julkisuuteen.

Kustannukset

Yksiselitteisesti ei voi sanoa kumpi tapa on halvempaa. Prosessin nopeus välimiesmenettelyssä pitää kustannukset myös matalampana. Välimiehen(miesten) palkkio(t) nostavat kustannuksia vs. käräjäoikeuteen.

Etenkin, kun käytössä on Helsingin kauppakamarin välimiesmenettely, on kulujen ennakointi helpohkoa ja käsittely on kohtuuhintaista. https://arbitration.fi/fi/valimiesmenettely/valimiesmenettelyn-kustannukset/

Muuta

Välimiesmenettelystä tulee aina sopia erikseen. B2B asiasta voidaan sopia pääsopimuksessa tai erillisellä välityssopimuksella. Sopiminen on siis mahdollista ennen riidan syntyä tai riidan syntymisen jälkeen.

Yksityishenkilöiden kanssa sopiminen etukäteen on kiellettyä. (Esim. työsopimukset). Sallittu kuitenkin esim. toimitusjohtajasopimuksessa. Välimiesmenettelyn käyttöä on perinteisesti pidetty myös painostuskeinona, sillä pienemmällä yhtiöllä ei välttämättä ole intressiä, eikä resursseja viedä asiaa käsiteltäväksi välimiesmenettelyyn.

Pitää selvittää tapauskohtaisesti korvaako oikeusturvavakuutus kuluja.

KÄRÄJÄOIKEUS

Hitaus

Käräjäoikeudessa riitojen käsittely on hidasta ja lähtökohtaisesti pitää varata vähintään vuosi käräjäoikeusvaiheen läpikäyntiin. Valituksineen hovioikeuteen ja mahdollisesti korkeimpaan oikeuteen koko prosessi saattaa kestää helposti yli 2 vuotta, jopa 3 vuotta. Laajoissa ja monimutkaisissa asioissa käsittelyajat ovat vielä pidempiä.

Valitusmahdollisuus

Pääsääntöisesti käräjäoikeuden päätöksestä voidaan valittaa. Nykyään tosin hovioikeuteen valittaminen vaati luvan, joten kaikkia asioita ei välttämättä saa sinne käsiteltäväksi. On mahdollista tehdä myös erilaisia sopimuksia siitä, että asiasta ei enää valiteta. Tämä olennaiselta osin nopeuttaa menettelyä.

Julkisuus

Koska käräjäoikeuden käsittely on yleensä aina julkista, sitä seuraamaan voi tulla kuka tahansa, esim. lehtimiehet tai muu yleisö. Mikäli hovioikeus järjestää suullisen käsittelyn, mikä nykyään on varsin yleistä, se on samoin edellytyksin julkista kuin käräjäoikeuksienkin käsittely.

Edullisuus Yleisen käsityksen mukaan käräjäoikeusmenettely on edullisempaa, mutta ottaen huomioon asian pitkittymisen nostaa se asiamiesten kuluja, jopa huomattavasti. Lisäksi viivästys- ja muut korot juoksevat jatkuvasti, joten prosessin kestäessä esim. 2,5 vuotta tulee koroista huomattavia kuluja hävinneelle.

Kiireellisissä tai pienissä asioissa voit soittaa lakipuhelimeen
0600-18000*, josta saat lakiapua.

Soittamalla lakipuhelimeen 0600-18000* saat nopeaa ja asiantuntevaa lakiapua. Lakipuhelimeen vastaa aina lakimies tai varatuomari. Lakimies puhelin on edullinen lakineuvonta puhelin.

*Lakipuhelin on maksullinen puhelin, josta saat lakineuvontaa puhelimitse. Puhelun hinta on 2,44 €/min+pvm. Jonotus on maksutonta. Laskutus tapahtuu kätevästi suoraan puhelinlaskulla.