Yrityskaupat

Tyt

YRITYSKAUPpa

Arvonmääritys

Neuvottelut

Sopimukset

Verosuunnittelu

Toteutus

Yrityksen arvon määrittäminen​​

Yrityksen arvon määrittäminen on monisyinen asia, jossa tulee ottaa huomioon niin juridisia kuin taloudellisia seikkoja. Ostettavan yrityksen kauppahinnan määrittämisessä kannattaa käyttää asiantuntijaa apuna. Lisäksi lakimiehen ammattitaitoa tarvitaan mahdollisten riskien tunnistamiseen, joilla on vaikutusta kauppahintaan.

​Yhtiötä myytäessä on kauppahinnan lisäksi lukuisia muita tärkeitä seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon. Näissä on suositeltavaa käyttää apuna asiantuntijaa. Kun yhtiön arvoa määritetään tulee ottaa huomioon sekä kauppahinta että verottajan määritelmät yrityksen arvolle.