Yrityksen myynti tai osto on aina iso ja merkityksellinen asia sekä myyjälle että ostajalle. Parhaassa tapauksessa kaupantekoprosessi kestää vähintään kuukausia, jopa yli vuoden. Pitkäkestoisuus johtuu lukuisista tekijöistä, kuten kauppahinnan määrittelyn erimielisyyksistä, yrityksen taloudellisen tilan ja vastuiden selvittelystä sekä käytännön asioiden selvittämisestä.

Miten kauppahinta sitten tulee määrittää? Kysymykseen on periaatteessa yksinkertaista vastata; yhtiön arvo määräytyy sen tasearvojen (varallisuus-velat) tai yhtiön tulevaisuudessa tuottamien kassavirtojen laskutoimituksesta. Esimerkiksi, jos yhtiöllä on omaisuutta koneiden ja muun kaluston muodossa 100 000 euroa ja kassassa rahaa 10 000 euroa, on yhtiön omaisuus yhteensä 110 000 euroa sillä oletuksella, että koneet ja kaluston arvo on oikein määritetty. Jos yhtiöllä on velkaa 30 000 euroa, vähennetään se 110 000 eurosta, jolloin yhtiön arvo on 80 000 euroa. Tässä tavassa on monia kysymysmerkkejä ja on tärkeää käyttää asiantuntijaa apuna, kun mietitään miten tiettyjä omaisuuseriä arvostetaan yhtiön netto-omaisuutta laskettaessa.

Toinen tapa yhtiön arvoa määrittäessä on käyttää niin sanottua tulevaisuuden kassavirtojen analyysia, jonka perusteella kauppahinta lasketaan. Tällöin yhtiön nettotulos tulevilta tilikausilta arvioidaan ja diskontataan nykyhetkeen. Diskonttauksella tarkoitetaan sitä, että huomioidaan inflaatio, riski ja muut tekijät, jotka liittyvät tulevaisuudessa saataviin rahoihin. Tällöin 10 000 euroa, joka tulisi saada 5 vuoden päästä, ei ole arvoltaan 10 000 euroa tänään. Kauppahintaa määrittäessä tulee lisäksi huomioida, että molemmilla osapuolilla on omat arvionsa asioista, jolloin kauppahintaa on mahdotonta määrittää täysin kaavamaisesti ja sen määrittäminen on neuvottelun tulos.

Edellä kerroin hyvin yksinkertaistetun esimerkin yrityksen arvon määrityksestä ja silti se voi tuntua monimutkaiselta ja sitä se onkin. Asiantuntijatkaan eivät yleensä saa samoilla tiedoilla samaa arvoa yritykselle. Tämä on seurausta siitä, että arviot ovat aina arvioita ja yksilöt tulkitsevat niitä eri tavoin. Arvonmääritys on jo itsessään haastava ja monipuolinen toimi, jonka lisäksi yrityskauppaan liittyy aina jossain määrin asiakirjojen laadintaa. Näissä tulee kirjata neuvottelujen tulos sekä ottaa huomioon myyjän ja ostajan vastuut. Myös verotukselliset kysymykset nousevat esiin yrityskauppojen toteutumisen yhteydessä. Ei saa myöskään unohtaa tekijä-, tavaramerkki- ja muita immateriaalioikeuksien siirtoja.

Meiltä saat apua koko yrityskauppaprosessin ajan aina alkuneuvotteluista kaupan päättämiseen asti. Ota yhteyttä, mikäli ole ostamassa tai myymässä yritystäsi!

Kiireellisissä tai pienissä asioissa voit soittaa lakipuhelimeen
0600-18000*, josta saat lakiapua.

Soittamalla lakipuhelimeen 0600-18000* saat nopeaa ja asiantuntevaa lakiapua. Lakipuhelimeen vastaa aina lakimies tai varatuomari. Lakimies puhelin on edullinen lakineuvonta puhelin.

*Lakipuhelin on maksullinen puhelin, josta saat lakineuvontaa puhelimitse. Puhelun hinta on 2,44 €/min+pvm. Jonotus on maksutonta. Laskutus tapahtuu kätevästi suoraan puhelinlaskulla.