Laki Helsinki lakimiehet avustaa kaikissa osakeyhtiö ja osakeyhtiölakiin perustuvissa asioissa. Lisäksi myös muut yhtiömuodot kuten kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö ja toiminimi – asiat.

  • Osakeyhtiön perustaminen.
  • Perustamissopimus.
  • Osakassopimus.
  • Osakeanti.
  • Yhtiöjärjestys.
  • Muut sopimukset.
  • Osakeyhtiön lopettaminen.
  • Osakeyhtiölaki ja muut lait, jotka liittyvät yrityksiin.

Osakeyhtiön perustaminen

Yrityksen perustaminen on aina iso juttu yrittäjille. Suomessa osakeyhtiömuotoisen yrityksen perustaminen vaatii perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen laatimisen. Nämä ja perustamisilmoitus toimitetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle. Yhtiöjärjestys voi olla yksinkertainen ja vakiomallinen etenkin silloin, jos osakkaita on vain yksi, mutta jos osakkaita on useampia ja yritys harjoittaa monimutkaista liiketoimintaa on syytä laatia räätälöity yhtiöjärjestys. Tämän lisäksi osakassopimus on käytännössä välttämätöntä laatia, jotta osapuolten oikeudet ja velvollisuudet tulevat riittävällä tavalla sovituksi.

Perustamisen lisäksi tärkeää on laatia hyvä ja uskottava suunnitelma yrityksen pyörittämisestä. Suunnitelman tulisi pitää sisällään vähintään potentiaalisen kohderyhmän selvittämisen, markkinointisuunnitelman, rahoituksen hankintasuunnitelman sekä tarvittavien sopimusten laatimisen ennen kuin toiminta voidaan käynnistää.

Avustamme Teitä kaikissa tarvittavissa vaiheissa aina perustamissopimuksen, yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen sekä muiden sopimusten ja asiakirjojen laadinnassa. Autamme myös rahoituksen hakemisessa, markkinointisuunnitelman tekemisessä, verokysymyksissä sekä muissa yrityksen ydintoimintaan liittyvissä toimissa. Kauttamme saa myös verkkotunnukset, kotisivut ja muut nykypäivänä tarvittavat asiat yritystä varten.

Osakeyhtiön perustamissopimus

Tällä sivulla on esimerkki perustamissopimuksesta, jonka liität asunto-osakeyhtiön tai keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön perustamisilmoitukseen. Perustamissopimus on julkinen asiakirja, josta kuka tahansa voi saada tietoja.

Perustamissopimuksessa täytyy olla kaikkien osakkeenomistajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset.

Kirjoituksia

Lue lakimiehemme kirjoituksia osakeyhtiöstä.

Yrityssaneerauksen esteistä

YSL 7.1 §:ssä tarkoitettujen esteperusteiden huomioon ottaminen edellyttää asianosaisen (käytännössä velkojan) väitettä. Tämä seuraa dispositiivisissa asioissa noudatettavista yleisistä prosessuaalisista säännöistä.…

Yrityssaneerauksen edellytykset

Saneerausmenettelyn ja siihen liittyvien oikeusvaikutusten alkaminen on sidottu tuomioistuimen päätökseen, jota edeltää hakemuksen tutkinta asianosaisten kuulemisen perusteella siinä tarkoituksessa, että…

Riidanratkaisu välimiesmenettelyssä

Välimiesmenettelyä voidaan pitää hyvänä keinona ratkaista monet riidat yleisen tuomioistuimen sijaan, sillä siinä voidaan huomioida riita-asiaan liittyvät erityispiirteet ja tarvittaessa…

Osakasluettelo

Osakasluettelosta säädetään osakeyhtiölaissa ja tarkemmin 15 – 17 §. Lisäksi muissa pykälissä säädetään esimerkiksi odotusluettelosta, jota ei tässä käsitellä. Jos…

Osakassopimus

Osakeyhtiön omistajien osakassopimus Osakassopimus on osakeyhtiön omistajien välinen sopimus siitä, miten yhtiötä johdetaan, miten voitonjako suoritetaan, määrätään laskentavasta osakkeiden arvonmäärityksessä,…

Osakeanti

Miksi osakeanti toteutaan ja mitä käyttötarkoituksia sillä on? Lue myös miksi asia on erittäin tärkeä, jos avaintyöntekijä tulee sitouttaa yhtiöön.

Oletko kiinnostunut? Lakimiehemme auttavat Teitä.

Valitse sinulle sopivin tapa ottaa yhteyttä. Tavoitat lakimiehemme puhelimitse, Live Chatissä sekä lähettämällä viestiä sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeen kautta.