Rikoksesta epäilty

  • Rikosjuristin tarve.
  • Epäillyn avustaminen – esitutkinta ja oikeudenkäynti vaiheessa.
  • Oikeusapu – ilmainen lakimies.

Rikoksen uhri

  • Vahingonkorvaus.
  • Ilmainen lakimies.
  • Oikeudenmukainen rangaistus tekijälle.

Jos sinut on kutsuttu kuulusteluihin tai olet muuten epäiltynä rikoksesta, sinulla on oikeus käyttää lakimiestä apunasi. Lakimiehen palvelut on myös mahdollista saada valtion kustantamana oikeusapuna. On ensiarvoiseen tärkeää ottaa yhteyttä lakimieheen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta oikeutenne toteutuvat täysimääräisesti.

​​Oikeusapu tarkoittaa, että yksityishenkilönä voit saada lakimiehen avustamaan sinua, jolloin valtio maksaa kulut kokonaan tai osittain. Oikeusapua voi saada mihin tahansa oikeudelliseen asiaan. Moniin vakuutuksiin, esimerkiksi kotivakuutukseen, sisältyy oikeusturvavakuutus, jolloin omavastuuosuutta vastaan voit käyttää lakimiehen palveluja vakuutusyhtiön maksaessa lakimiehen palkkiot.

Linkistä voit alustavasti arvoida, voidaanko oikeusapu myöntää sinulle:

asiointi.oikeus.fi/web/asiointi/koelaskelma

Kirjoituksia

Alla on tekstejä rikosaiheesta lakimiehen kirjoittamina. Lue lisää rikosjuristin kirjoituksia sisarsivustoltamme www.rikoslakimies.fi sivuilla voit tehdä myös tarkistuksen kannattaako sinun hankkia rikoslakimies avustamaan sinua. Sivuilta näet myös mitä oikeuksia ja velvollisuuksia sinulla on.

Rahanpesu ja avunanto – KKO:2020:98

Rahanpesu ja avunanto Rahanpesulla koitetaan kätkeä rikollista alkuperää oleva omaisuus siten, että omaisuus näyttäisi laillisesti hankitulta. Rikoslain 32 lukuun on…

Tehokas katuminen

Tehokas katuminen – KKO:2020:91 Rangaistus rikoksesta saattaa napsahtaa, vaikka tekijä ei saattaisikaan tekoaan loppuun asti tarkoituksella. Rikoslain 5 luvun 1…

Takavarikko rikosasiassa – pakkokeinolaki

Pakkokeinolain (PKL) 6 luvun 1 §:n mukaan omaisuutta saadaan määrätä vakuustakavarikkoon sakon, rikokseen perustuvan vahingonkorvauksen tai hyvityksen taikka valtiolle menetettäväksi…

KKO:2020:59 Valejuristi

Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Rangaistuslajin valintaTörkeä petos Ehdottoman tärkeää on tarkistaa, että avustaja täyttää riittävän kelpoisuuden. Meillä kaikki…

Kunnianloukkaus

Tulee todeta heti alkuun, että kirjoittaja on ollut asiassa vain mediassa olleiden tietojen varassa, eikä ole tutustunut Helsingin käräjäoikeuden päätökseen…

Miten rikosoikeudenkäynti etenee

Oikeudenkäyntiin osallistuminen on useimmille hyvin jännittävä kokemus. Rikosoikeudenkäynti alkaa sillä, että jutun syyttäjä esittää vaatimuksensa perustellen vastaajaa (syytettyä) kohtaan. Asianomistaja…

Rikoksen uhri ja epäilty

Rikoksen uhrin, rikoksesta syytetyn tai epäiltynä olevan tulee olla nopeasti yhteydessä avustajaan, jotta henkilön oikeudet saadaan turvattua. Avustamme kaikkia osapuolia…

Rikoksesta epäillyn oikeus käyttää avustajaa

Länsimaisen ja Suomen oikeusjärjestelmän yksi kulmakivistä on oikeus käyttää avustajaa rikosasiassa. Rikoksesta epäillyn oikeus käyttääavustajaa alkaa heti esitutkinnasta ja kestää…

Salassapito rikosasiassa

Rikosoikeudelliset prosessit ovat pääsäännön mukaan salaisia siihen saakka, kun syyte on tullut esille oikeudenistunnossa. Tietyt rikostyypit kuten seksuaalirikokset tai yrityssalaisuuksiin…

Oletko kiinnostunut? Lakimiehemme auttavat Teitä.

Valitse sinulle sopivin tapa ottaa yhteyttä. Tavoitat lakimiehemme puhelimitse, Live Chatissä sekä lähettämällä viestiä sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeen kautta.