Riita-asiat ja oikeudenkäynti

Laki Helsinki – Lakimies on käytettävissä kaikissa riita-asioissa ja oikeudenkäynneissä.

Riita-asiat

  • Neuvottelu.
  • Välimiesmenettely.
  • Oikeudelliset riidat.

Oikeudenkäynti

  • Oikeudenkäynti käräjäoikeus.
  • Oikeudenkäynti hovioikeus.
  • Muut tuomioistuimet.

Kirjoituksia

Lue lakimiehemme kirjoituksia oikeudenkäynneistä.

Eläkevakuutuksen ulosmittaus

HE 13/2005 70 §: Pykälässä henkivakuutukseen rinnastettaisiin nimenomaisesti vapaaehtoinen eläkevakuutus, joka on ulosoton kannalta samankaltainen sijoitusvakuutus. Pykälän 1 momentista ilmenee…

VÄLITYSSOPIMUKSEN RISKIT

Välityssopimuksiin liittyen on useita riskejä, jotka voivat realisoitua ennen kuin päästään itse välimiesmenettelyyn. On myös mahdollista, että menettelyn aikanakin tapahtuu…

Välityssopimuksen kansainvälisyys

Kuten aikaisemmin todettu, välimiesmenettely pohjautuu vahvasti osapuolten sopimusvapauteen. Osapuolten on laadittava välityssopimus kirjallisesti. Välityssopimuksen ei tarvitse olla molempien osapuolten allekirjoittama…

Autokaupoista johtunut riita johti oikeudenkäyntiin

Tässä asiassa on kyse autokaupoista ja siitä aiheutuneesta riidasta. Tämä tapaus pääsi lehteenkin; https://www.is.fi/autot/art-2000005909243.html Päämiehemme oli tapauksessa autoliike, jolta vaadittiin…

Riidanratkaisu välimiesmenettelyssä

Välimiesmenettelyä voidaan pitää hyvänä keinona ratkaista monet riidat yleisen tuomioistuimen sijaan, sillä siinä voidaan huomioida riita-asiaan liittyvät erityispiirteet ja tarvittaessa…

Välimiesmenettely sopimusriidan ratkaisukeinona

Tämä on ensimmäinen kirjoitus välimiesmenettelysarjassamme. Tulemme vastamaan muun muassa seuraaviin kysymyksiin; Mitä asioita voidaan pitää välimiesmenettelyn ja välityssopimuksen kannalta ongelmallisina…

Alisuoriutuminen

Lähtökohtia alisuoriutumisen arviointiin Työsopimuslain (TSL) 3 luvun 1 § mukaan työntekijän yleisenä velvollisuutena on tehdä työnsä huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä,…

Korona ja (vuokra)sopimukset

Faktat Hallitus antoi 31. maaliskuuta asetuksen, jolla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa koko maassa. Ravitsemisliikkeiden pitää olla suljettuna lauantaista 4.4.2020 alkaen. Rajoitukset…

Ilmainen lakimies

TIESITKÖ, ETTÄ ON MAHDOLLISTA SAADA OIKEUDELLISTA APUA, ILMAISEKSI? Tarvitsetko oikeudellista apua, mutta koet, ettei sinulla ole varaa palkata lakimiestä hoitamaan…

Onko tärkeä asiakirja kateissa tai tuhoutunut?

Toisinaan tärkeä asiakirja saattaa kadota esimerkiksi muuton yhteydessä tai vahingossa tuhoutua tarpeettomien papereiden mukana. On ensiarvoisen tärkeää ryhtyä heti toimiin,…

Oikeudenkäynnin asianosainen riita-asiassa

Oikeudenkäynti riita-asiassa tarkoittaa ns. siviiliriitaa, jossa kaksi tai useampi luonnollinen henkilö (ihminen) tai oikeushenkilö (yritys) riitelevät siitä, mitä on katsottava…

Lakipalveluiden etäkäyttö lisääntyy

Digitalisaation myötä myös lakipalveluiden alalla asioiden hoitaminen sähköisessä muodossa lisääntyy. Yhä useammat lakipalveluita tarjoavat toimistot siirtyvät kiinteistä toimistotiloista toimistohotelleihin ja…

Välimiesmenettely

Välimiesmenettely on välimiesmenettelylaissa säädelty riidan ratkaisukeino, jonka avulla voidaan ratkaista yritysten tai yksityisten välisiä riita-asioita. Yritysten tai yksityishenkilöiden väliset riita-asiat…

Oletko kiinnostunut? Lakimiehemme auttavat Teitä.

Valitse sinulle sopivin tapa ottaa yhteyttä. Tavoitat lakimiehemme puhelimitse, Live Chatissä sekä lähettämällä viestiä sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeen kautta.