perhe- ja perintöoikeus

Testamentti, perukirja, avioehto; nämä ovat elämän tärkeimpiä asiakirjoja, älä suhtaudu niihin kevyesti - ota lakimies tekemään asiat oikein

Testamentti

Perukirja

Perunkirjoitus

Lahjakirja

Avioehto

Perintöverosuunnittelu

Alta löydät kirjoituksia perhe- ja perintöoikeudellisista asioista.

​​Kuoleman jälkeinen perinnöstä riitely aiheuttaa aina vain enemmän riitoja perillisten kesken, kun perinnönjättäjien varallisuus kasvaa. Riitely tuhoaa perhesuhteita ikuisiksi ajoiksi sekä kustantaa huomattavan paljon riitojen kestäessä vuosia ja useita oikeusasteita. Järjestelemällä kuoleman jälkeiset asiat, säästät perillisten rahoja, mutta ennen kaikkea perhesuhteita. Koskaan ei ole liian aikaista tai liian myöhäistä varautua tulevaisuuteen.

Avustamme ja laadimme asiakirjat:

  • testamentit
  • avioehtosopimukset
  • edunvalvontavaltuukset
  • perintöverotuksen suunnittelu
  • muut asiakirjat