perhe- ja perintöoikeus

Testamentti, perukirja, avioehto; nämä ovat elämän tärkeimpiä asiakirjoja, älä suhtaudu niihin kevyesti - ota lakimies tekemään asiat oikein

Perunkirjoitus

Lahjakirja

Perintöverosuunnittelu

Alta löydät kirjoituksia perhe- ja perintöoikeudellisista asioista.

​​Kuoleman jälkeinen perinnöstä riitely aiheuttaa aina vain enemmän riitoja perillisten kesken, kun perinnönjättäjien varallisuus kasvaa. Riitely tuhoaa perhesuhteita ikuisiksi ajoiksi sekä kustantaa huomattavan paljon riitojen kestäessä vuosia ja useita oikeusasteita. Järjestelemällä kuoleman jälkeiset asiat, säästät perillisten rahoja, mutta ennen kaikkea perhesuhteita. Koskaan ei ole liian aikaista tai liian myöhäistä varautua tulevaisuuteen.

Avustamme ja laadimme asiakirjat:

  • testamentit
  • avioehtosopimukset
  • edunvalvontavaltuukset
  • perintöverotuksen suunnittelu
  • muut asiakirjat

PERUKIRJA

Perukirja laaditaan aina henkilön kuoleman jälkeen. Perukirjaan kirjataan vainajan varat ja velat sekä siitä ilmenevät kaikki perilliset ja testamentinsaajat. Jos vainaja oli kuollessaan avioliitossa, perukirjaan merkitään myös puolison varat ja velat eli myös puolisoiden yhteinen varallisuus on ilmoitettava. Varat ja velat selviävät esimerkiksi pankeista ja muista rahoituslaitoksista sekä verottajalta ja arvioidaan perukirjaan yksilöidysti käyvän arvon mukaan. Perukirjaan tulee myös mainita mahdolliset annetut ennakkoperinnöt ja mahdolliset vakuutuskorvaukset, kuten henkivakuutus, jotka maksetaan vainajan kuolemantapauksen johdosta. Perukirja tulee tehdä kolmen kuukauden kuluessa kuolintapauksesta, riippumatta vainajan iästä tai omaisuudesta. Perukirja tulee toimittaa Verohallinnolle määräajassa ja se toimiikin niin sanottuna veroilmoituksena, jonka perusteella perintövero määritellään.

Mikäli vainajalla on sekä varoja että velkoja ja hän on avioliitossa, kannattaa aina hankkia lakimies avustamaan perukirjan laadinnassa. Myös ennakkoperintöjen ja testamenttien olemassaolo aiheuttaa mutkikkaampia tilanteita, joita varten kannattaa hankkia lakimies avustamaan perukirjan laadinnassa.