AVIOEHTO – KANNATTAAKO SELLAINEN LAATIA?

Avioehtosopimuksen laatiminen on nykyään hyvin suosittua, koska lähes 50% avioliitoista päättyy avioeroon. Avioliiton solmimisella on hyvin paljon oikeusvaikutuksia, jotka on tärkeää huomioida ennen avioliiton solmimista. Kun puolisot solmivat avioliiton, heille syntyy toistensa omaisuuteen suoraan lain nojalla avio-oikeus. Avio-oikeus tarkoittaa sitä, että avioliiton päätyttyä puolisoiden omaisuus jaetaan puoliksi puolisoiden välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että puolisoiden omaisuus jaetaan tasan niin, että varakkaampi puoliso antaa toiselle puolisolle tasinkona joko rahaa tai muuta omaisuutta. Kun avio-oikeus on toteutettu avioliiton päätyttyä, tämä prosessi on nimeltään ositus.

Mikäli puolisot haluavat sopia toisella tavalla omaisuuksistaan, he voivat yhdessä määrätä keskinäisestä avio-oikeudestaan toisella tavalla kuin mikä pääsääntö on. Tällaisessa tapauksessa tulee puolisoiden laatia avioehtosopimus. Erityisesti avioehtosopimus voi olla silloin tarpeen, jos halutaan poistaa avio-oikeus puolisoiden väliltä kokonaan, halutaan poistaa avio-oikeus osittain ennen avioliittoa omistetun, lahjana tai perintönä saadun omaisuuden osalta, puolisoilla välillä on merkittävä varallisuusasema tai toinen puolisoista on ylivelkainen. On myös hyvä huomioida se tilanne, jos toinen puolisoista on muun maan kuin Suomen kansalainen. Tällaisissa tapauksissa avioehtosopimuksella on mahdollisuus sopia, että puolisoiden välisiin varallisuusoikeudellisiin suhteisiin sovelletaan nimenomaisesti Suomen lakia.

Avioehtosopimukseen on mahdollista sisällyttää lukuisia erilaisia avio-oikeutta rajaavia seikkoja. Avioehtosopimus voi olla joko täysin avio-oikeuden poissulkeva sopimus tai sellainen, että avioehdon voimassaolo riippuu avioliiton päättymistavasta. Avioliitto päättyy aina joko avioeroon tai kuolemaan. Nykyään onkin hyvin yleistä tehdä avioehtosopimus siten, että avioehto on voimassa vain avioliiton päätyttyä avioeroon.

Perintöoikeuden asema on myös hyvä huomioida avioehtosopimusta laadittaessa. Avioehtosopimus ei nimittäin vaikuta puolisoiden väliseen perintöoikeuteen. Jos puolisot haluavat varmistaa puolison perintöoikeuden kaikissa oloissa, tulee puolisoiden laatia esimerkiksi keskinäinen testamentti avioehtosopimuksen rinnalle.

Avioehto helpottaa merkittävästi avioeroaprosessia, koska silloin omaisuuden arvostus ja jakaminen tuottavat huomattavasti vähemmän ongelmia. Tämä tarkoittaa myös automaattisesti pienempiä kuluja avioerossa. Hyvin usein esitetään kysymys: onko järkeä laatia avioehtosopimusta, jos kummallakaan aviopuolisolla ei ole merkittävää omaisuutta? Yksinkertaisesti avioehtosopimus kannattaa laatia aina. Koskaan ei voi tietää varmasti, miten puolisoiden varallisuusasema tulee kehittymään tai tulevatko he saamaan perintöä. Vaikka omaisuus ei juurikaan karttuisi, helpottaa avioehto koko avioeroprosessin läpikäymistä.

Avioehtosopimuksen hyödystä klassinen esimerkki on tilanne, jossa aviopuolisoilla ei ole merkittävää omaisuutta naimisiin mennessä, mutta toisen puolison vanhemmat omistavat esimerkiksi kesämökin, jolla ei ole suurta rahallista arvoa. Kun toinen puoliso perii kesämökin, ja jos puolisot päätyvät avioeroon ilman avioehtoa, tulee perineen puolison joko antaa puolet mökin omistuksesta entiselle puolisolle tai maksaa rahana tämän omistuksen määrää vastaava summa. Harva haluaa jakaa kesämökkiä entisen puolisonsa kanssa avioeron jälkeen, mutta näin on tehtävä, jos puolisoilla ei ollut avioehtoa eikä perivä puoliso kykene maksamaan mökin puolikkaan arvoa entiselle puolisolleen. Vielä ikävämpi on tilanne, jossa perivällä on sisaruksia, jolloin kesämökin yhteisomistus jakautuu sisarusten ja entisen aviopuolison kesken. Tällöin lyhyt kesä laittaa kovan rasituksen käyttöpäivien suhteen sekä kesämökin kunnossapitovastuun jakautumisen omistajien kesken.

​Avustamme kaikissa avioehtosopimuksiin, osituksiin ja testamentteihin liittyvissä asioissa.

Kiireellisissä tai pienissä asioissa voit soittaa lakipuhelimeen
0600-18000*, josta saat lakiapua.

Soittamalla lakipuhelimeen 0600-18000* saat nopeaa ja asiantuntevaa lakiapua. Lakipuhelimeen vastaa aina lakimies tai varatuomari. Lakimies puhelin on edullinen lakineuvonta puhelin.

*Lakipuhelin on maksullinen puhelin, josta saat lakineuvontaa puhelimitse. Puhelun hinta on 2,44 €/min+pvm. Jonotus on maksutonta. Laskutus tapahtuu kätevästi suoraan puhelinlaskulla.