Edunvalvontavaltuutus on hyvä keino varautua tulevaisuuteen. Henkilölle, joka ei pysty itse hoitamaan omia taloudellisia asioitaan voidaan määrätä edunvalvoja joko maistraatissa tai käräjäoikeudessa. Maistraatti määrää edunvalvojan silloin, kun henkilö on itse hakenut edunvalvojan määräämistä ja pyytänyt tietyn henkilön määräämistä hänen edunvalvojakseen. Käräjäoikeus määrää edunvalvojan sen sijaan silloin, kun hakemus edunvalvojan määräämiseksi on tullut joltakin muulta kuin henkilöltä itseltään.

Milloin edunvalvonnan tarve voi tulla ajankohtaiseksi? Edunvalvonnan tarve johtuu pääsääntöisesti henkilön alaikäisyydestä, sairaudesta, pitkäaikaisesta poissaolosta tai joistain muusta vastaavasta syystä.

Edunvalvontavaltakirja on kirjallinen dokumentti, joka jokaisen valtakirjan merkityksen ymmärtäneen 18 vuotta täyttäneen henkilön olisi hyvä laatia tulevaisuutensa turvaamiseksi. Edunvalvontavaltakirjalla henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan omia asioitaan, esimerkiksi heikentyneen terveydentilan tai menetetyn toimintakyvyn vuoksi. Valtakirjassa määritellään ne asiat, jotka valtuutus kattaa. On tärkeää ymmärtää, että edunvalvontavaltuutus on tehtävä ennen kuin toimintakyky on heikentynyt. Edunvalvontavaltuutuksella pystyt vielä toimintakykysi ollessa kunnossa tekemään tärkeitä valintoja tulevaisuutesi suhteen ja valitsemaan myös sen, miten valtuuttamasi henkilön toimia valvontaan.

Haluamme vielä painottaa sitä, että edunvalvonta ja edunvalvontavaltuutus ovat kaksi täysin eri asiaa. Jos henkilö laatii itselleen edunvalvontavaltuutuksen, hänen ei silti välttämättä koskaan joudu edunvalvontaan. Edunvalvontavaltuutus on siis vain valmistautumista mahdolliseen edunvalvontatilanteeseen. Laki on mahdollistanut edunvalvontavaltuutuksella joustavamman vaihtoehdon omien asioiden järjestämiseen ja näin ollen varsinainen edunvalvonta ei ole tarpeen. Valitsemasi henkilö voi hoitaa kaikki asiasi kirjallisen edunvalvontavaltuutuksen avulla ilman maistraatin vuosivalvontaa tai byrokratiaa.

Edunvalvontavaltuutusta säilytetään niin kauan, kunnes ilmenee tarve sen vahvistamiselle. Valtuutus tulee voimaan vasta siinä vaiheessa, kun maistraatti on sen vahvistanut. Valtuutusta voidaan maistraatista pyytää siinä vaiheessa, kun valtuuttaja on tullut kykenemättömäksi hoitaa omia asioitaan. Tavanomaisesti maistraatille tulee toimittaa myös valtuuttajaa koskeva lääkärintodistus.

Toimistomme suhtautuu myös tarkasti perintöverosuunnitteluun ja edunvalvontavaltakirjalla on oma osuutensa siinä. Valtuutettu henkilö voi myydä tai lahjoittaa valtuuttajan omaisuutta. Edunvalvontavaltakirjassa voidaan myös määrätä muista seikoista, kuten siitä, että valtuutetulla ei ole velvollisuutta tehdä tiliä toimistaan maistraattiin, toisin kuin tavanomaisen edunvalvojan kohdalla olisi. Edunvalvontavaltuutuksen laadinnalle on asetettu selkeät muotovaatimukset, joten on hyvin tärkeää, että valtuutus on laadittu oikein.

Toimistomme lakimiehet avustavat kaikissa edunvalvonta-asioissa, kuten edunvalvojan määräämisestä, edunvalvojan tehtävän hoitamisesta, omaisuuden selvittämisestä, lupahakemuksista tai edunvalvonnan päättymisestä. Edunvalvontavaltakirjan laatimisessa on hyvä pyytää apua lakimieheltä, koska pystymme konsultoimaan ja arvioimaan yksityiskohtaisten määräysten sisällön ja niiden vaikutukset tapaukseen.

Kiireellisissä tai pienissä asioissa voit soittaa lakipuhelimeen
0600-18000*, josta saat lakiapua.

Soittamalla lakipuhelimeen 0600-18000* saat nopeaa ja asiantuntevaa lakiapua. Lakipuhelimeen vastaa aina lakimies tai varatuomari. Lakimies puhelin on edullinen lakineuvonta puhelin.

*Lakipuhelin on maksullinen puhelin, josta saat lakineuvontaa puhelimitse. Puhelun hinta on 2,44 €/min+pvm. Jonotus on maksutonta. Laskutus tapahtuu kätevästi suoraan puhelinlaskulla.