Uusi avioliittolaki on tullut voimaan 1.3.2017 ja lisäksi myös muuta lainsäädäntöä muutettiin vuonna 2016 vastaamaan muuttunutta avioliittolakia.

Avioliitoon voi solmia jokainen 18 vuotta täyttänyt, joka ei ole jo avioliitossa. Ennen vihkimistä parin on yhdessä pyydettävä maistraatilta avioliiton esteiden tutkintaa. Esteiden tutkintaan kuuluu siirtymäsäännös, jonka mukaan parisuhteen rekisteröintiä varten annettu todistus (voimassa 4kk) esteiden tutkinnasta kelpaa myös vihkimiseen. Hakemuspyynnön avioliiton esteiden tutkimiseen voi tehdä maistraatin sivuilla ja esteiden tutkintaan kuluu seitsemän päivää.

Avioliitto on mahdollista solmia kirkkovihkimisellä tai siviilivihkimisellä. Siviilivihkiminen on käräjäoikeudessa virka-aikaan maksuton ja tapahtuman voi toimittaa laamanni, käräjätuomari, käräjäviskaali tai käräjänotaari. Maistraatissa siviilivihkimisen voi toimittaa maistraatin päällikkö, henkikirjoittaja tai julkinen notaari. Virka-ajan ulkopuolella on myös mahdollista saada vihkinen, mutta tässä tapauksessa se on maksullista.

Kun samaa sukupuolta oleva pari solmii avioliiton, he voivat vihkimisen yhteydessä ilmoittaa ottavansa yhteisen sukunimen tai toinen puoliso voi ottaa käyttöön yhdysnimen. Vihkimisen yhteydessä tehtävä sukunimen muutos on maksuton.

Uuden avioliittolain myötä samaa sukupuolta olevilla aviopareilla on oikeus ottaa yhteinen adoptiolapsi. Huomionarvoista kuitenkin on, että samaa sukupuolta olevien avioliitossa syntyneen lapsen molemmat vanhemmat eivät kuitenkaan ole suoraan lain nojalla lapsen vanhempia. Samaa sukupuolta oleviin aviopareihin ei sovelleta niin sanottua isyysolettamaa. Toisen äidin äitiyden vahvistaminen edellyttää perheen sisäistä adoptiota. Eduskunnassa käsiteltävänä oleva kansalaisaloite äitiyslaista mahdollistaisi eksakteissa tilanteissa äitiyden vahvistamisen tunnustamalla. Äitiyslaki turvaisi naisparin lapselle kaksi vanhempaa syntymästä lähtien, koska avioliittolain muutos ei korjannut lasten asemaa tällaisissa tilanteissa. Kansalaisaloitteena olevassa äitiyslaissa turvattaisiin, että lapsella olisi syntymästään lähtien oikeus elatukseen, perintöön ja tapaamiseen suhteessa molempiin vanhempiinsa.

Suomessa rekisteröidyn parisuhteen muuttaminen avioliitoksi

Suomessa solmitun rekisteröidyn parisuhteen muuttamista avioliitoksi pitää hakea omasta maistraatista yhdessä puolisonsa kanssa. Rekisterimerkinnän muuttaminen on maksutonta. Muutosilmoitus tehdään käymällä maistraatissa tai laatimalla lomake maistraatin nettisivuilla. Muutosilmoituksen perusteella rekisteröity parisuhde jatkuu avioliittona ilmoituspäivästä lukien ja suhde on ollut voimassa rekisteröintipäivästä saakka. Samassa yhteydessä väestötietojärjestelmään kirjataan rekisteröidyn parisuhteen muuttuminen avioliitoksi. Mahdollinen avioehtosopimus säilyy ennallaan. Rekisteröityä parisuhdetta ei ole pakko muuttaa avioliitoksi, mutta uusia rekisteröityjä parisuhteita ei enää voi solmia.

Voivatko parit ottaa käyttöön yhteisen sukunimen avioliiton solmimisen yhteydessä? Kun rekisteröity parisuhde muutetaan avioliitoksi, puolisot voivat samalla maksutta ilmoittaa ottavansa jommankumman sukunimen yhteiseksi sukunimeksi. Jos toisen puolison nimi muuttuu yhteisen sukunimen ottamisen myötä, hän voi ottaa yhteisen sukunimen edelle henkilökohtaiseen käyttöönsä sukunimen, joka hänellä oli viimeksi naimattomana ollessaan tai sukunimen, joka hänellä ilmoitushetkellä on eli yhdysnimen. Yhteinen sukunimi on mahdollista ottaa käyttöön myös myöhemmin, mutta silloin se on maksullinen hakemusasia ja hoidetaan maistraatin kautta.

​Toimistomme lakimiehet avustavat kaikissa sateenkaariperheiden oikeudellisissa asioissa. Olemme mukana Lakimiesliiton Neuvontaa sateenkaariväelle -kampanjassa 14.8.-15.9.2017 ja silloin meihin voi olla maksutta yhteydessä sinua askarruttavissa kysymyksissä.

Kiireellisissä tai pienissä asioissa voit soittaa lakipuhelimeen
0600-18000*, josta saat lakiapua.

Soittamalla lakipuhelimeen 0600-18000* saat nopeaa ja asiantuntevaa lakiapua. Lakipuhelimeen vastaa aina lakimies tai varatuomari. Lakimies puhelin on edullinen lakineuvonta puhelin.

*Lakipuhelin on maksullinen puhelin, josta saat lakineuvontaa puhelimitse. Puhelun hinta on 2,44 €/min+pvm. Jonotus on maksutonta. Laskutus tapahtuu kätevästi suoraan puhelinlaskulla.