Toimistoomme otti yhteyttä asiakas koskien käytetyn auton kauppaa ja autosta puuttuvia varusteita.

Kaupanteon jälkeen päämiehemme oli huomannut ajoneuvossa olevan virheen, josta hän heti reklamoi myyjäyhtiölle. Ajoneuvoa koskevassa myynti-ilmoituksessa oli kertonut ajoneuvon varusteisiin kuuluvan muun muassa varusteen X. Tämä on kuitenkin puuttunut ajoneuvosta.

Edellä mainituin perustein ajoneuvossa on ollut kuluttajansuojalain 5 luvun 13 §:n mukainen virhe, kun päämiehellemme on annettu ajoneuvosta tietoja, jotka eivät ole pitäneet paikkaansa. Näin ollen päämiehemme on oikeutettu kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukaiseen hinnanalennukseen. Oikeus hinnanalennukseen ilmenee myös Autokaupan tilaus- ja kauppasopimusehtojen kohdasta 11 ’’Ostajan oikeudet virhetilanteessa ja reklamaatiossa”.

Juridisesti asiassa oli kaksi vaihtoehto, joko myyjä oikaisee virheen tai korvaa hinnanalennuksen.

Ehdotimme seuraavaa: 1. myyjä korjaa tuotteen ilmoituksen mukaisesti, sillä käsityksemme mukaan heillä oli siihen itse mahdollisuus 2. myyjä korvaa päämiehellemme rahallisesti varusteen puuttumisen (hinnanalennus) ja hän hoidattaa sen itse valitsemallaan taholla kuntoon.

Myyjäliike oli puhelimessa vedonnut, että ”ostajan tulisi tarkistaa tietojen oikeellisuus myyjältä” lauseke poistaisi liikkeen vastuun. Tähän totesimme lyhyesti, että lain perusteella ei voida sälyttää ko. vastuuta asiakkaalle, vaan vastuu on yksinomaan myyjälle ja/tai myynti-ilmoituksen laatijalla. Tämä on niin perustavanlaatuinen juridinen konsepti, että siitä ei ole epäilystäkään, että kuluttajaostajalle ei voida tällaista tarkistusvelvollisuutta sälyttää.

Lopulta kirjeenvaihdon jälkeen myyjäliike maksoi päämiehellemme vaaditut summat ja hän korjautti auton sellaiseksi, että se vastasi myynti-ilmoitusta.

On tärkeää ottaa yhteyttä lakimieheen heti riidan aluksi, jotta lopputulos on paras mahdollinen. Tässäkin tapauksessa oikealla ja aggressiivisella toiminnalla saatiin riita halki, poikki ja pinoon ennen kuin siitä tuli suurempi riita tuomioistuimessa.

Kiireellisissä tai pienissä asioissa voit soittaa lakipuhelimeen
0600-18000*, josta saat lakiapua.

Soittamalla lakipuhelimeen 0600-18000* saat nopeaa ja asiantuntevaa lakiapua. Lakipuhelimeen vastaa aina lakimies tai varatuomari. Lakimies puhelin on edullinen lakineuvonta puhelin.

*Lakipuhelin on maksullinen puhelin, josta saat lakineuvontaa puhelimitse. Puhelun hinta on 2,44 €/min+pvm. Jonotus on maksutonta. Laskutus tapahtuu kätevästi suoraan puhelinlaskulla.