KKO:2020:54

Avio-oikeuden voidaan katsoa olevan voimassa olevan aviovarallisuusjärjestelmämme keskeinen toiminnallinen käsite. Sillä tarkoitetaan avioliittolain 35.1 §:n mukaan molempien puolisoiden oikeutta toisen omaisuuteen. Sen nojalla omaisuuden osituksessa saavat eloonjäänyt puoliso ja kuolleen puolison perilliset taikka kumpikin puoliso puolet puolisoiden omaisuuden säästöstä. Tämä oikeus omaisuuteen ei perustu erityiseen saantoon, johon oikeusjärjestyksen mukaan liittyy tiettyjä oikeusseuraamuksia. Toisin sanoen avio-oikeus …

KKO:2020:54 Lue lisää…

Koeaikapurusta

Yleinen käsitys on, että koeaikapurku voidaan aina suorittaa koeaikana, mikäli työnantaja ei halua jatkaa työsuhdetta. Vaikka tämä on pääsääntöisesti oikein, rajoittaa tätä oikeutta kuitenkin laista tuleva vaatimus, että koeaikapurkua ei saa tehdä epäasiallisen perustein. Näitä voi olla esimerkiksi purkaminen sen takia, että työnantaja toivoo kustannussäästöjä. Työsopimuslain 1 luvun 4 §:n mukaan työsopimus voidaan molempien sopimuspuolten …

Koeaikapurusta Lue lisää…

Auktorisoidut lakimiehet – Auktoriserade Jurister – Authorized Attorneys at Law ry vs. Suomen Asianajajaliitto

Paljon keskustelua on herättänyt nykyisen oikeudenkäyntijärjestelmään liittyvät nimeämisvaikeudet, jotka johtuvat siitä, että tuomioistuimissa käytävissä oikeudenkäynneissä saa esiintyä vain asianajaja, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja tai julkinen oikeusavustaja. Käytännössä kaikkien toimeenkuva ja säännökset ovat yhteneväisiä ja karrikoidusti voisi sanoa, että ainoa ero on siinä missä kyseinen henkilö työskentelee. Asianajaja työskentelee asianajotoimistossa, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja työskentelee lakiasiaintoimistossa tai muussa …

Auktorisoidut lakimiehet – Auktoriserade Jurister – Authorized Attorneys at Law ry vs. Suomen Asianajajaliitto Lue lisää…

KKO:2019:35 Työsopimus – Työpalkka – Syrjintä – Hyvitys

Työtaistelun piiriin kuulunut työntekijä oli kieltäytynyt kahtena päivänä perehdytyskiellon takia työnantajan hänelle osoittamista perehdyttämistehtävistä, mutta hän oli ilmoittanut olevansa käytettävissä tavanomaisiin lajittelu- ja jakelutehtäviinsä. Työnantaja oli lähettänyt työntekijän kotiin molempina päivinä, eikä ollut maksanut hänelle palkkaa loppupäivän tunneilta.