Sähköauton lataus ja taloyhtiön päätöksenteko – osa 3

Sähköautojen suosion kasvu sekä EU:n ja Suomen ympäristötavoitteet luovat paineita myös lainsäädännölle. Kesällä 2018 uudistetussa energiatehokkuusdirektiivissä säädetään sähköautojen latauspistepakosta, ja direktiivi edellyttää asuinrakennuksissa, joissa on yli 10 pysäköintipaikkaa, varautumaan latauspisteiden asentamiseen uudisrakentamisessa ja tietynlaisissa laajamittaisissa korjaushankkeissa. Direktiivissä varautumisella tarkoitetaan putkituksen toteuttamista siten, että myöhemmin olisi mahdollista jokaiseen pysäköintipaikkaan toteuttaa latauspiste tarvittavine kaapelointeineen. Hallituksen esityksessä (HE …

Sähköauton lataus ja taloyhtiön päätöksenteko – osa 3 Lue lisää…

Remontointi taloyhtiöissä – päätöksenteko yhtiökokouksessa

Vanhemmissa taloyhtiöissä on usein tarvetta pienelle ja vähän isommallekin remontille. On kuitenkin hyvinkin mahdollista, että osa taloyhtiönasukkaista vastustaa tällaista tarpeellista remonttia. Saatetaan vedota siihen, että onhan täällä asuttu ennenkin ilmaan mitään tarvetta ylimääräiselle remontille tai että uudet asunnon ostajat vain haluavat teettää turhia korjauksia ja parannuksia. Remonttien vastustamista perustellaan usein sillä, että remontin vuoksi vastikkeet …

Remontointi taloyhtiöissä – päätöksenteko yhtiökokouksessa Lue lisää…

Sähköauton lataus ja taloyhtiön päätöksenteko – osa 2

Sähköauton lataus ja sen haasteet asunto-osakeyhtiössä Vaikka sähköautojen suosio onkin ollut nousussa jo tovin ja niiden suosio tulee joka tapauksessa kasvamaan, nostetaan latauspisteiden asentaminen taloyhtiössä pöydälle usein vasta kun tarve latauspisteelle ilmenee asukkaan kautta. Uudemmissa taloyhtiöissä saatetaan jo rakennusvaiheessa huomioida latauspisteiden vaatima sähköjärjestelmä, mutta useimmat taloyhtiöt ovat vasta suunnittelemassa latauspisteitä. Latauspisteiden asentamisessa on muutamia tärkeitä …

Sähköauton lataus ja taloyhtiön päätöksenteko – osa 2 Lue lisää…

sähköauton lataus asunto-osakeyhtiö päätöksenteko

Sähköauton lataus ja taloyhtiön päätöksenteko

Kiinnostus sähköautoja kohtaan on ollut tasaisessa nousussa jo useamman vuoden ajan. Kuluttajien kannalta tilanne näyttää hyvältä; markkinoille tulee jatkuvasti uusia hienompia sekä edullisempia sähköautoja, eikä enää ainoa vaihtoehto olekaan se kallein Tesla. Myös hybridiautot ovat nousseet suosioon. Montaa kuluttajaa kuitenkin askarruttaa vielä yksi seikka, nimittäin mahdollisuus ladata sähköautoa. Monien yritysten ja esimerkiksi kauppakeskuksien parkkihalleista saattaakin …

Sähköauton lataus ja taloyhtiön päätöksenteko Lue lisää…

Osakasluettelo

Osakasluettelosta säädetään osakeyhtiölaissa ja tarkemmin 15 – 17 §. Lisäksi muissa pykälissä säädetään esimerkiksi odotusluettelosta, jota ei tässä käsitellä. Jos yhtiön osakkeita ei ole liitetty arvo-osuusjärjestelmään, hallituksen on pidettävä osakkeista ja niiden omistajista luetteloa (osakasluettelo), johon merkitään; kunkin osakkeenomistajan nimi ja osoite yksilöityjen osakkeiden tai osakekirjojen lukumäärä osakelajeittain ja osakkeiden antamispäivä. osakasluetteloon on merkittävä myös …

Osakasluettelo Lue lisää…

Korona ja (vuokra)sopimukset

Faktat Hallitus antoi 31. maaliskuuta asetuksen, jolla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa koko maassa. Ravitsemisliikkeiden pitää olla suljettuna lauantaista 4.4.2020 alkaen. Rajoitukset ovat voimassa toukokuun loppuun asti. Rajoitukset koskevat ravintoloiden muuta toimintaa paitsi take-away -annosten tarjoamista ja ruokalähettien noutopalveluja. Näin ollen 4.4.2020 alkaen ravintoloiden aukipitäminen on nimenomaisesti kiellettyä. Kuitenkin esimerkiksi take-away toiminta on sallittua. Force Majeure Ylivoimainen …

Korona ja (vuokra)sopimukset Lue lisää…

Johdon vastuuvapaus

Asunto-osakeyhtiön johdon vastuuvapaus Asunto-osakeyhtiön johto eli hallituksen jäsen ja isännöitsijä ovat toimessaan vahingonkorvausvastuullisia asunto-osakeyhtiölain 24 luvun mukaisesti. He ovat velvollisia korvamaan yhtiölle vahingot, jotka he ovat aiheuttaneet tahallisesti tai tuottamuksellisesti. Johdon vahingonkorvausvastuu koskee vain tässä tehtävässä aiheutettuja vahinkoja. Esimerkiksi asunto-osakeyhtiön hallitukseen kuuluvan osakkeenomistajan rikkoessa hallitsemansa huoneiston kunnossapitoa koskevia normeja, aiheutettu vahinko ei voi tulla arvioitavaksi …

Johdon vastuuvapaus Lue lisää…

Jääkaapin vuotaminen ja siitä aiheutunut vesivahinko

Jos huoneistossa sattuu vesivahinko osakkeenomistajan vastuulla olevan laitteen seurauksena eikä osakkeenomistaja ole toiminut siten tuottamuksellisesti, että hän vastaisi vahingosta AsOYL 24:2:n vahingonkorvaussäännöksen perusteella, jakautuu kunnossapitovastuu normaalien vastuusääntöjen mukaan. Lain perusteella osakkeenomistaja vastaa tällöin hallitsemansa osakehuoneiston pinnoitteiden uusimisesta ja yhtiö oman vastuunsa mukaisesti rakenteista ja eristeistä. Jos vesivahinko ulottuu lisäksi esimerkiksi alakerran osakehuoneistoon, vastaa yhtiö tähän …

Jääkaapin vuotaminen ja siitä aiheutunut vesivahinko Lue lisää…

Vuokrahuoneiston irtisanomisaika

Vuokrahuoneiston irtisanomisaika Vuokratoimintaa säätelee ensisijaisesti laki asuinhuoneiston vuokrauksesta, kun kyseessä on asumiskäyttöön tarkoitettu huoneisto. Kyseinen laki on osoitus lainsäätäjän tahdosta säätää lakeja, jotka suojaavat ns. heikompaa osapuolta siten, että tietyt pykälät ovat pakottavaa lainsäädäntöä. Pakottavalla lainsäädännöllä tarkoitetaan, että Suomen oikeusjärjestelmässä yleisesti vallitseva sopimusvapaus ei päde, joko osittain tai kokonaan. Toisin sanoen vastoin pakottavaa oikeutta ei …

Vuokrahuoneiston irtisanomisaika Lue lisää…

Mikä on asunto-osakeyhtiö

Asunto-osakeyhtiön johdon vastuuvapaus Asunto-osakeyhtiön johto eli hallituksen jäsen ja isännöitsijä ovat toimessaan vahingonkorvausvastuullisia asunto-osakeyhtiölain 24 luvun mukaisesti. He ovat velvollisia korvamaan yhtiölle vahingot, jotka he ovat aiheuttaneet tahallisesti tai tuottamuksellisesti. Johdon vahingonkorvausvastuu koskee vain tässä tehtävässä aiheutettuja vahinkoja. Esimerkiksi asunto-osakeyhtiön hallitukseen kuuluvan osakkeenomistajan rikkoessa hallitsemansa huoneiston kunnossapitoa koskevia normeja, aiheutettu vahinko ei voi tulla arvioitavaksi …

Mikä on asunto-osakeyhtiö Lue lisää…