Takavarikko rikosasiassa – pakkokeinolaki

Pakkokeinolain (PKL) 6 luvun 1 §:n mukaan omaisuutta saadaan määrätä vakuustakavarikkoon sakon, rikokseen perustuvan vahingonkorvauksen tai hyvityksen taikka valtiolle menetettäväksi tuomittavan rahamäärän maksamisen turvaamiseksi. Edellytyksenä vakuustakavarikon määräämiselle on, että omaisuus kuuluu henkilölle, jota on syytä epäillä rikoksesta tai joka voidaan rikoksen johdosta tuomita korvaamaan vahinko tai maksamaan hyvitystä taikka menettämään valtiolle rahamäärä, ja on olemassa …

Takavarikko rikosasiassa – pakkokeinolaki Lue lisää…

KKO:2020:59 Valejuristi

Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Rangaistuslajin valintaTörkeä petos Ehdottoman tärkeää on tarkistaa, että avustaja täyttää riittävän kelpoisuuden. Meillä kaikki sen täyttävät ja voit tarkistaa asian täältä: https://asiointi.oikeus.fi/web/asiointi/oikeudenkayntiavustaja-luettelo Vain luettelossa olevat lakimiehet ovat sellaisia joilla on luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan kelpoisuus edustaa asiakasta oikeudessa. Suosittelemme, että asiakas aina tarkistaa kyseisen luettelon ja näin voi varmistua siitä, …

KKO:2020:59 Valejuristi Lue lisää…

Kunnianloukkaus

Tulee todeta heti alkuun, että kirjoittaja on ollut asiassa vain mediassa olleiden tietojen varassa, eikä ole tutustunut Helsingin käräjäoikeuden päätökseen suoraan. Tältä osin on siis vaarana, että mediassa olleet tiedot eivät täysin vastaa sitä mitä Helsingin käräjäoikeus on päättänyt. Toimittajat tekevät tietenkin tärkeää työtä, mutta koska heistä harva on lakimiehiä, on mahdollista, että uutiset sisältävät …

Kunnianloukkaus Lue lisää…

Miten rikosoikeudenkäynti etenee

Oikeudenkäyntiin osallistuminen on useimmille hyvin jännittävä kokemus. Rikosoikeudenkäynti alkaa sillä, että jutun syyttäjä esittää vaatimuksensa perustellen vastaajaa (syytettyä) kohtaan. Asianomistaja eli tapauksen uhri on saattanut pyytää syyttäjää esittämään myös hänen vaatimuksensa samanaikaisesti asiassa. Jos asianomistaja tai hänen avustajansa haluaa itse esittää korvausvaatimuksensa, hän saa puheenvuoron heti syyttäjän jälkeen. Syyttäjän ja asianomistajan jälkeen kuullaan vastaajaa (syytettyä). …

Miten rikosoikeudenkäynti etenee Lue lisää…

Rikoksen uhri ja epäilty

Rikoksen uhrin, rikoksesta syytetyn tai epäiltynä olevan tulee olla nopeasti yhteydessä avustajaan, jotta henkilön oikeudet saadaan turvattua. Avustamme kaikkia osapuolia kaikenlaisissa rikosasioissa. Jos olet epäiltynä rikoksesta, olet rikosasiassa vastaajana. Tässä tapauksessa poliisi haluaa kuulustella sinua tai asiasi on jo siirtymässä käräjäoikeuteen. Rikosjuttujen käsittelyssä esitutkinnan merkitys on korostunut. Pöytäkirjan kirjauksia on hyvin vaikea muuttaa jälkikäteen oikeudessa. …

Rikoksen uhri ja epäilty Lue lisää…