Asuntojen ja Liiketilojen vuokraaminen Espanjassa. Mitä tulee tietää?

Espanjan vuokraoikeus eroaa Suomen vuokraoikeudesta monessa asiassa. Espanjan vuokraoikeus erittelee useita eri vuokramuotoja. Itse vuokrasuhteitakin saattavat säädellä eri lait, esim. jos on kyse turistikäyttöön tarkoitetusta vuokrasuhteesta tai loma-asunnosta. Espanjassa tunnetaan myös ns. ilmaisia vuokrasuhteita, eli asunnon lainausta ilmaiseksi, joka saattaa velvoittaa vuokranantajaa ilmaisen sopimussuhteen jatkamiseen. Myös alivuokralaissuhteet ovat yleisiä sekä joissakin vuokramuodoissa oikeutettuja ilman vuokranantajan suostumusta.

​Mikäli suunnittelet vuokrata tai antaa vuokralle kiinteistöä Espanjassa, on todella tärkeää selvittää etukäteen molempien osapuolten oikeudet ja velvollisuudet omaan vuokrasopimukseen liittyen, koska erot näissä ovat huomattavat.

Listaamme alla yleisimpiä seikkoja, joita vuokraaja ja vuokranantajan tulee huomioida.

Vuokraaja:

Vuokratessa asuntoa pitkäaikaiskäyttöön on vuokraajalla huomattavat oikeudet säilyttää vuokrasuhde kotiinsa, kolmesta viiteen vuoteen, riippuen siitä, milloin sopimussuhde on syntynyt. Mikäli vuokranantaja haluaisi purkaa sopimuksen määräajan sisällä, on se mahdollista ainoastaan painavista syistä. Lisäksi vuokraajalla on oikeus lunastaa asunto itselleen ennen muita. Asunnon vuokraamiseen liittyvä laki on uudistettu muutama vuosi sitten ja nykyään on tullut yhä tarkempaa rekisteröidä vuokrasopimus, jotta vuokraaja voisi säilyttää kaikki oikeutensa kolmansia osapuolia vastaan. Vuokrasuhde muissa kuin pitkäaikaisissa vuokrasuhteissa ei anna samanlaista turvaa vuokraajalle.

Vuokranantaja:

Vuokranantajan Espanjassa tulee kunnioittaa vuokraajan sekä mahdollisten ehdot täyttävien vuokrasuhteen jatkajien mahdollisuutta säilyttää entisen vuokralaisen vuokrasuhde esimerkiksi silloin kun vuokralainen kuolee. Lisäksi vuokranantajan tulee selvittää, liittyykö omaan vuokramuotoon, vuokranantajaa velvoittava alivuokrasopimusoikeus. Lyhytaikaisissa asuntovuokrasuhteissa sopimuksen voi solmia vapaammin kuin pitkäaikaisissa. Toisaalta vuokranantajan on nykyään rekisteröidyttävä vuokranantajaksi, silloin kun hän vuokraa asuntoaan turisteille, mikäli kyseiset ehdot täyttyvät.

Lopuksi on muistettava, että Espanjan kiinteistöala ei ole samalla tavalla säädeltyä kuten Suomessa. Tämän takia esiintyy paljon tuplabuukkauksia ja tilanteita joissa asunto on myyty usealle eri henkilöille. On hyvin tärkeää selvittää omistussuhteet ammattilaisella ennen vuokrausta.

​Lakiasiaintoimisto HP & HP Oy voi avustaa kaikissa vuokratilanteissa Espanjassa, kuten vuokrasopimuksen laatiminen, vuokrasopimuksen rekisteröinti jne.

Kiireellisissä tai pienissä asioissa voit soittaa lakipuhelimeen
0600-18000*, josta saat lakiapua.

Soittamalla lakipuhelimeen 0600-18000* saat nopeaa ja asiantuntevaa lakiapua. Lakipuhelimeen vastaa aina lakimies tai varatuomari. Lakimies puhelin on edullinen lakineuvonta puhelin.

*Lakipuhelin on maksullinen puhelin, josta saat lakineuvontaa puhelimitse. Puhelun hinta on 2,44 €/min+pvm. Jonotus on maksutonta. Laskutus tapahtuu kätevästi suoraan puhelinlaskulla.