Välimiesmenettely on välimiesmenettelylaissa säädelty riidan ratkaisukeino, jonka avulla voidaan ratkaista yritysten tai yksityisten välisiä riita-asioita.

Yritysten tai yksityishenkilöiden väliset riita-asiat ovat tavallisesti hitaita johtuen tuomioistuinlaitoksen ruuhkautumisesta suurien juttumäärien takia. Lopullisen päätöksen saaminen voi pahimmassa tapauksessa kestää vuosia. Pitkittymisen lisäksi, tuomioistuimessa ajettu asia tulee osapuolille kalliiksi johtuen osaksi pitkästä kestosta ja ennen kaikkea lakimiesten kuluista.

Välimiesmenettelyssä molempien osapuolien suostumuksella voidaan valita yksi lakimies käsittelemään riitaa ja antamaan siitä lopullinen ulosottokelpoinen päätös, joka velvoittaa molempia osapuolia. Menettely on todella kustannustehokas tapa hoitaa riita nopeasti pois päiväjärjestyksestä. Normaalisti molempien osapuolien tulee hankkia omat lakimiehensä sekä maksaa tuomioistuinmaksuja. Välimiesmenettelyssä osapuolet maksavat yhteisvastuullisesti vain yhdelle lakimiehelle, joka puolueettomasti ratkaisee riidan.

​Ota yhteyttä, jos sinulla tai lähipiirillä on käynnissä riita ja ratkaistaan se kustannustehokkaasti ja nopeasti.

Kiireellisissä tai pienissä asioissa voit soittaa lakipuhelimeen
0600-18000*, josta saat lakiapua.

Soittamalla lakipuhelimeen 0600-18000* saat nopeaa ja asiantuntevaa lakiapua. Lakipuhelimeen vastaa aina lakimies tai varatuomari. Lakimies puhelin on edullinen lakineuvonta puhelin.

*Lakipuhelin on maksullinen puhelin, josta saat lakineuvontaa puhelimitse. Puhelun hinta on 2,44 €/min+pvm. Jonotus on maksutonta. Laskutus tapahtuu kätevästi suoraan puhelinlaskulla.