Yrityksen perustaminen Viroon on kasvattanut suosiotaan vuosi vuodelta. Yhtiöitä perustetaan Viroon monesta eri syystä. Esimerkiksi Iso-Britanniassa yritykset ovat Brexitin johdosta yrittäneet kuumeisesti löytää tapoja, joilla säilyttää liiketoiminta EU:n sisällä samalla nauttien sen tuomista eduista. Yksi ratkaisu on virolaisen yrityksen perustaminen ja virtuaalikansalaisuuden eli e-Residencyn hankkiminen Viroon, joka mahdollistaa virolaisen yhtiön hallinnoimisen täysin etänä omasta kotimaastaan. Lisäksi juuri lanseerattu ”holvi –yritystili” palvelu mahdollistaa virolaiselle yritykselle yritystilin avaamisen, yrityksen perustajan tai omistajan käymättä itse Virossa.

Suomessa Viroon perustetut yhtiöt ovat olleet jo kauan suosiossa, mutta eri syistä kuin isossa Britanniassa. Viroon perustetaan yrityksiä Suomesta yleensä seuraavista syistä: kansainvälistyminen, Viro on lähempänä Keski-Eurooppaa, joka tehostaa yrityksen kansainvälistymisprosessia. Viro on Suomen läheisyydessä oleva maa, jossa on matalampi hintataso ja joka mahdollistaa yrityksen tehostamaan tuotantoaan ostamalla edullisimpia työvoima- ja yrityspalveluja, raaka-aineita sekä sijoittamaan edullisempiin toimitiloihin.

Yksi yleisimmistä syistä perustaa yritys Viroon on kuitenkin yritysten verosuunnittelu. Verosuunnittelu konseptina on täysin eri asia kuin veronkierto. Verosuunnittelu on laillista, kun taas veronkierto on laitonta. Verosuunnittelussa viitataan pääsääntöisesti vapauteen valita matalin mahdollinen verorasitus yritykselle eri vaihtoehtojen keskeltä ja näin ollen minimoida yrityksen kokonaisvaltainen verorasitus voimassaolevien veronormien puitteissa. Laittomassa veronkierrossa pyrkimyksenä on yleensä välttää veroja kokonaan keinotekoisin järjestelyin, kuten kuittikaupan avulla.

Kuinka Virosta voi hyötyä yrityksen verosuunnittelussa?

Virossa on matalampi yritysverotus (0% yritysvero). Yritys maksaa veroa vasta silloin, kun tuloja otetaan yhtiöstä ulos. Osinkoverotus on tällä hetkellä 20% paikkeilla, mutta ensi vuodeksi Viron hallitus on esittänyt madaltavansa osinkoverotuksen 14%, joka on eurooppalaisessa osinkoverotuksessa todella kilpailukykyinen. Yrittäjän on mahdollista hyödyntää verosuunnittelussaan Viron matala verorasitus esimerkiksi perustamalla Viroon emoyhtiön ja sille tytäryhtiötä muihin EU -maihin, joissa verorasitus olisi yritykselle suurempi ja hyödyntää EU direktiivien tarjoamat mahdollisuudet vähentää konsernin verorasitusta kokonaisuudessaan.

Tuonti- ja vientiyritykset voivat EU:n sisällä myös harjoittaa ns. kolmikantakauppaa, joka pienentää vientiyrityksen verorasitusta. Yksi suosituimmista muodoista on perustaa Viroon holdingyhtiö, jossa yritykseen tehdyt sijoitukset saavat nauttia verottomasta kohtelusta aina siihen asti, kunnes tuotot kotiutetaan yhtiöstä. Tapoja on monia, mutta verosuunnittelussa on hyvin tärkeää selvittää tapauskohtaisesti oma tilanne ja arvioida etukäteen verosuunnitteluun liittyvät muut kulut, kuten esimerkiksi kirjanpito ja veroilmoitukset useassa eri maassa. Ennen kuin ryhtyy yritysjärjestelyihin, on selvitettävä, onko oma yritysjärjestely laillinen tai voiko siitä tulla ylimääräisiä veroseuraamuksia, mikäli virolaisen yrityksen kiinteä toimipaikka katsotaan olevan muussa maassa kuin Virossa.

Lakiasiaintoimisto HP & HP Oy avustaa yrityksen perustamisessa Viroon, yritystilin avaamisessa, oleskeluvan tai e-Residency -hakemuksen jättämisessä sekä selvittää siihen liittyvät verotukselliset kysymykset. Kauttamme onnistuu myös Viroon perustettavalle yhtiölle kotisivut, käyntikortit, osoitepalvelu ja verkkotunnukset, jolloin voitte aloittaa yrittämisen saman tien.

Kiireellisissä tai pienissä asioissa voit soittaa lakipuhelimeen
0600-18000*, josta saat lakiapua.

Soittamalla lakipuhelimeen 0600-18000* saat nopeaa ja asiantuntevaa lakiapua. Lakipuhelimeen vastaa aina lakimies tai varatuomari. Lakimies puhelin on edullinen lakineuvonta puhelin.

*Lakipuhelin on maksullinen puhelin, josta saat lakineuvontaa puhelimitse. Puhelun hinta on 2,44 €/min+pvm. Jonotus on maksutonta. Laskutus tapahtuu kätevästi suoraan puhelinlaskulla.